logga-ligg-tjock

Förstärk äganderätten

Förstärk äganderätten

INSÄNDARE. Det finns ett arv från våra fäder som vi skall förvalta på bästa sätt så att även kommande generationer får samma tillgång som vi haft.

Jag tänker då på åker- och skogsmark. Hotet mot åkermarken finns genom städernas expansionskrav. Att bygga på god åkermark bör endast ske i undantagsfall. Bättre är då att bygga på höjden och även utnyttja de  industri- och kontorslokaler som står tomma som framtida lägenheter.

Ett problem som hotar äganderätten till åkermark har aktualiserats den  senaste tiden är de gruvplaner som finns för att utvinna batterimetallen Vanadin. I Sverige kan den som vill undersöka eller bryta en mineralfyndighet få tillstånd till det enligt Minerallagen oavsett vem som äger marken. På några platser i Skåne lever nu lantbrukare under detta hot. de känner att den mark som odlats i generationer kan komma att tas ifrån dem.

De gröna näringarnas betydelse för att hålla landskapet öppet och vara en viktig del av landets livsmedelsförsörjning kan inte nog betonas och därför bör äganderätten till  mark förstärkas.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se