torsjö live vers2

MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

Miljöpartiet avsätter i sitt budgetförslag 30 miljoner kronor till underhåll av befintliga badhus. Takbyte på simhallen i Tyrs Hov i Tyringe finansieras med tillägg för solceller. Foto: Urban Önell

Miljöpartiet i Hässleholm vill höja skatten för att kunna göra satsningar som ska minska kostnader på sikt. I sin första egna budget sedan 2013 föreslår partiet bland annat energieffektiva kommunala fastigheter, socialt fältarbete för att förebygga ungdomskriminalitet och sociala problem, en ny tjänst mot hedersrelaterat våld, renovering av befintliga badhus och ett snabbt beslut om ett nytt.

Dolores Öhman, Håkan Björk och Arberesha Sabani presenterade sin budget för 2021 och flerårsplan för 2022-2023 vid en digital presskonferens på onsdagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det valtekniska samarbetet med S, V och C består, men MP vill öka tempot i sina hjärtefrågor.

– Vi vill profilera oss och lyfta upp frågor som är viktiga för MP, säger gruppledaren Dolores Öhman.

MP:s gruppledare Dolores Öhman vill bland annat satsa mer på miljö och det hon kallar social rättvisa. Foto: Berit Önell

MP vill bland annat satsa 50 miljoner kronor mer än den styrande borgerliga alliansen på kommunala fastigheter under planperioden. Det handlar om så kallad värdeskapande fastighetsförvaltning där investeringar i energieffektivisering kan leda till stora besparingar som ska återfinansieras.

För att få råd med satsningarna föreslår MP en skattehöjning på 46 öre, till 21,66.

– Det blir något över vad Kristianstad har, men fortfarande under Osby, Höör och Bromölla, säger Dolores Öhman.

Hon tycker att det är ansvarsfullt att höja skatten, trots pandemin.

– Det är långsiktiga satsningar. Vi vet att en del av kommunens kostnader beror på att det finns många människor i utanförskap. Vi tror att det här på sikt ger besparingar. Det är klart att en skattehöjning kan påverka hushåll med svagare ekonomi, men generellt tror jag att de flesta vill ha den service som kommunen kan ge, säger hon.

MP:s budget tömmer inte hela resultatutjämningsreserven på 106 miljoner kronor som alliansens budgetförslag gör. Men 25,5 miljoner kronor tas därifrån.

Intäkter ska också komma från höjda parkeringsavgifter. Dessa föreslås bekosta satsningar på personal på tekniska förvaltningen med 2,4 miljoner kronor.

Kommunens fordonsflotta ska gå på förnyelsebara drivmedel.

Satsningen på socialtjänsten är 35 miljoner kronor, tio miljoner mer än den styrande alliansens förslag. MP vill ha tillbaka fältarbetet bland ungdomar som tidigare sparats in. Ett annat förslag är att placera en socialsekreterare i polishuset.

– Det finns andra kommuner som har gjort det. Vi vill undersöka om det är möjligt i Hässleholm, vad det kostar och vilka resultat det skulle kunna ge, säger Dolores Öhman.

Hon vill ha en särskild tjänst för att motverka hedersrelaterat våld som drabbar flickor och kvinnor i kommunen.

– Vi tror att man måste jobba på ett annat sätt och att det kräver särskild kompetens, säger hon.

MP vill återställa den halverade budgeten för Mötesplats Ljungdala och Markan och även skjuta till en miljon kronor till fritidsgårdarna i kransorterna.

Markan får tillbaka sin budget, som nyligen halverades av de styrande, om MP får bestämma. Foto: Berit Önell

– Ungdomar måste ha ett ställe där de kan hänga oavsett vilken ort de bor på, säger Dolores Öhman.

Enligt Arberesha Sabani, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, är stängningshotet mot Markanhuset undanröjt. Räddningstjänsten hade dömt ut lokalerna av brandsäkerhetsskäl, men åtgärder ska nu vidtas så att verksamheten kan fortsätta efter nyår.

– De kommer inte att behöva stänga ner.

Arberesha Sabani (MP).

Om MP:s budget fick råda skulle studieförbunden och badplatserna få tillbaka sina bortsparade bidrag.

MP satsar 30 miljoner kronor på underhåll av befintliga badhus.

– Det finns ingenting alls till det i styrets budget, säger Dolores Öhman.

Byte av taket på simhallen i Tyringe ska finansieras och inkludera medel för installation av solceller.

Dessutom vill partiet lägga 20 miljoner på exploatering av ett område där ett nytt badhus kan byggas i Hässleholms stad. MP kräver att befintliga utredningar om lokalisering och finansiering uppdateras så att ett politiskt beslut om badhuset kan fattas under nästa år.

På miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vill MP återinföra en tjänst som miljöstrateg och två som tillsynshandläggare för ovårdade fastigheter. En ny tjänst föreslås arbeta med kultur- och naturvärden. MP anser också att en eller två nya bygglovshandläggare behövs. Utveckling av järnvägen kräver enligt MP ytterligare en tjänst på miljö- och stadsbyggnadskontoret, trots att det redan finns två som arbetar med detta på kommunledningskontoret.

MP vill ha ytterligare en tjänst som utvecklar järnvägen och förbereder för höghastighetståg, trots att det redan finns två tjänster på kommunledningskontoret. Foto: Sven-Åke Eriksson, Sverigeförhandlingen

– Det är en annan kompetens som vi tycker behövs. Vi tycker också att miljö- och stadsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret måste arbeta närmare varandra, säger Dolores Öhman.

MP:s satsning på näringslivet innebär främst att 80 miljoner kronor avsätts för utbyggnad av Hässleholm Nord som industriområde.

– Vi har fått information om att det finns ganska stora företag som är intresserade av att investera där, säger Dolores Öhman.

Däremot vill MP inte att flera mindre industriområden byggs ut och inte heller att Åhusfältet blir villaområde.

– Villor på Åhusfältet strider mot den fördjupade översiktsplanen. Om det i framtiden ska byggas ut anser vi att det ska vara flerfamiljshus eller i alla fall mer tättbebyggt där.

MP:s budget ger räddningstjänsten utökade resurser till två räddningsledare vid varje utryckning.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se