torsjö live vers2

MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

Bilden visar 25-metersbassängen i Tyrs Hovs simhall i Tyringe.

Miljöpartiet i Hässleholm vill höja skatten för att kunna göra satsningar som ska minska kostnader på sikt. I sin första egna budget sedan 2013 föreslår partiet bland annat energieffektiva kommunala fastigheter, socialt fältarbete för att förebygga ungdomskriminalitet och sociala problem, en ny tjänst mot hedersrelaterat våld, renovering av befintliga badhus och ett snabbt beslut om […]

Rätt att porta ex-kriminella?

INSÄNDARE. Tre KDU:are skriver i Norra Skåne att kriminellt belastade ungdomar ska utestängas från Skånes fritidsgårdar. Jag undrar om det är rätt metod för att återanpassa dem till ett ”hederligt” liv i samhället. På fritidsgårdarna finns kvalificerad personal som kan ”fånga” upp dem som det gått snett för och kan arbeta för återanpassning.Hur skulle man […]

Baracker åtgärd mot smittorisk för omsorgspersonal

Omklädningsrum och klädförråd i baracker ska nu förhindra att smitta sprids mellan personal på Högalids gruppbostäder och hemtjänst och hemsjukvård på området Öster. Det blev den första åtgärden efter händelsen då en anställd på en av gruppbostäderna beordrades att arbeta trots positivt covidtest. Frilagt var först med att berätta om händelsen som kommunen sedan anmälde […]

Är inte alla äldre jämlika och lika mycket värda i Sverige?

INSÄNDARE. Öppet brev till Löfven Såg på TV att i Italien har man på äldreboenden byggt en sorts kuvöser för de boende så de under helt säkra former kan få träffa sina nära, känna värmen av en annan människas hand och få en kram. I Sverige ska det bli besöksförbud på äldreboenden igen. Men make, […]

Covidsjuka på äldreboenden ofta utan läkarbedömning

Ungefär en femtedel av äldre på särskilda boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har inte fått någon individuell läkarbedömning. Det är en av flera allvarliga brister som framkommer i den granskning som inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade på tisdagen. Samtliga regioner får kritik och IVO ålägger regionerna att redovisa förbättringsåtgärder senast den 15 […]