torsjö live vers2

Baracker åtgärd mot smittorisk för omsorgspersonal

Baracker åtgärd mot smittorisk för omsorgspersonal

Omklädningsrum och klädförråd i baracker ska nu förhindra att smitta sprids mellan personal på Högalids gruppbostäder och hemtjänst och hemsjukvård på området Öster. Det blev den första åtgärden efter händelsen då en anställd på en av gruppbostäderna beordrades att arbeta trots positivt covidtest.

Frilagt var först med att berätta om händelsen som kommunen sedan anmälde till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Enligt anmälan exponerades fyra anställda inom de olika verksamheterna för covid-19-smitta när de mötte den smittade kollegan i det gemensamma omklädningsrummet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Den anställda berättade i omklädningsrummet att covidtestet var positiv, men att chefen gett order om fortsatt arbete. Omklädningsrummet var då gemensamt för gruppboendena och hemtjänsten.

Arbetsmiljöverket har begärt att kommunen som arbetsgivare ska utreda orsakerna till det allvarliga tillbudet och genomföra åtgärder för att förhindra att det händer igen.

Anna Karin Ågren, enhetschef för hemtjänsten, har nu svarat Arbetsmiljöverket. Hon tonar ner smittorisken vid tillfället då medarbetaren från LSS-boendet informerade kollegorna från hemtjänsten om det positiva covidtestet och bad dem att hålla avstånd, vilket de ska ha gjort.

– Det förelåg inte någon direkt risk för covid-19-smitta då det enligt Smittskydd Skåne krävs att personerna står närmare än två meter från varandra under minst 15 minuter. Det har inte varit någon som gått närmare än två meter då hen tydligt meddelat övriga i omklädningsrummet att hålla avstånd på grund av konstaterad covid-19-smitta, skriver Anna Karin Ågren.

Hon konstaterar dock att medarbetare från verksamhet med och utan smitta har delat omklädningsrum och klädförråd. Därför blev åtgärden akut att sluta dela omklädningsrum.

– LSS-boendet sköter sina ombyten på annan plats från 2020-10-30, skriver Anna Karin Ågren.

Hantering av tvätt och sopor har också separerats. Långsiktigt ska verksamheterna även ha skilda klädförråd. Enligt skrivelsen till Arbetsmiljöverket beräknas barackerna tas i bruk under denna vecka.

– Dessa åtgärder är vidtagna för att undvika att liknande händelser sker i framtiden, skriver Anna Karin Ågren.

Hon nämner inte något om att den smittade personen var beordrad att arbeta av den vikarierande enhetschefen för gruppbostäderna.

Det berörs inte heller i anmälan från gruppbostädernas enhetschef som har tid på sig till den 8 december att redovisa sin utredning till Arbetsmiljöverket. Men Arbetsmiljöverkets handläggare Ingela Andersson känner till händelseförloppet.

– Jag har läst någon artikel om det, säger hon.

Hon vill inte närmare kommentera utredningen.

– Jag måste vänta in det andra svaret. Sedan kommer jag att boka tid för en inspektion och prata med chefen för hemtjänsten och LSS-boendet och skyddsombudet, så får vi se vad av det här som är kopplat till arbetsmiljölagstiftningen, förklarar hon.

Inspektionen kommer att bli digital.

Berit Önell

Läs mer:

2020-11-02 Covidpositiv beordrad jobba i omsorgen

2020-11-03 Påbörjade nytt arbetspass trots symptom

2020-11-06 Ville inte lämna vårdtagarna ensamma

2020-11-19 Fyra anställda träffade covidsmittad på jobbet

2020-11-19 Chefens agerande problemet enligt smittskyddsläkaren

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se