Annorlunda julskyltning i Hässleholm

Det blir ingen vanlig julskyltning och julmarknad i Hässleholms centrum på söndag. Istället uppmanas alla att sprida ut sina julinköp under de närmaste veckorna för att undvika trängsel och därmed smittorisk. Men coronapandemin hindrar inte att juldekorationerna lyser upp i vintermörkret och att det finns en del adventsaktiviteter. Frilagts presentkort med julmotiv för den som […]

EU-samarbete viktigare i kristider

När världen är i kris är gränsöverskridande samarbete mellan världens nationer helt avgörande. Därför har EU stor betydelse för medborgarna. Det var den genomgående slutsatsen som tydliggjordes under årets upplaga av Europaforum. Politiker, experter och journalister var i stort sett samstämmiga på den punkten. Förmiddagens seminarier genomfördes i Hässleholm, eftermiddagens var Stockholmsbaserade. Men allt gick […]

Förenings- och fritidslivet i centrum för Centerpartiets budget

I motsats till övriga röd-gröna partier säger Centerpartiet nej till en skattehöjning i Hässleholm och lägger ett eget budgetförslag. Det är en ganska återhållsam budget där man väljer att satsa på tre områden: fritid, miljö och kommunens utveckling. Centerns Johan Hammarqvist betonar också svårigheten med att, i rådande pandemisituation, göra en långsiktig budget. -Vi vill […]

Folkets Väl säger nej till höjning av kommunalskatten

Bilden visar Qpoolens simhall.

Folkets Väl säger definitivt nej till skattehöjningar. I stället vill man klara budgeten bland annat genom besparingar i den kommunala administrationen och sänkta politikerarvoden. HIBAB, trädhuset och fiberprojektet bör läggas ned, anser FV, som också vill se en satsning på ett Ungdomens Hus i kulturhuset. -Det finns inget som helst behov av nya skattehöjningar, säger […]