torsjö live vers2

Folkets Väl säger nej till höjning av kommunalskatten

Folkets Väl säger nej till höjning av kommunalskatten

Skrinlägg planerna på ett nytt badhus i Hässleholm. Satsa i stället 30 miljoner på en renovering. Foto: Berit Önell

Folkets Väl säger definitivt nej till skattehöjningar. I stället vill man klara budgeten bland annat genom besparingar i den kommunala administrationen och sänkta politikerarvoden. HIBAB, trädhuset och fiberprojektet bör läggas ned, anser FV, som också vill se en satsning på ett Ungdomens Hus i kulturhuset.

-Det finns inget som helst behov av nya skattehöjningar, säger FV:s Björn Widmark om partiets budgetförslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han pekar i stället på att den kommunala verksamheten har vuxit sig själv över huvudet och menar bland annat att ett eget EU-kontor inte är av intresse för kommuninvånarna.

-Det finns pengar att spara genom att avveckla all EU-verksamhet, säger han och lägger till höghastighetstågen som han inte heller tycker är en kommunal angelägenhet.

-Om en höghastighetsbana skulle bli verklighet så kan vi ändå inte räkna med att mer än kanske vart femte eller sjätte tåg kommer att stanna i Hässleholm.

Folkets Väl vill också spara 10 miljoner på, som Björn Widmark uttrycker det, onödiga administrativa kostnader inom omsorgen och lika mycket på konsultarvoden.

-Där har kostnaderna skenat iväg och uppgår i nuläget till cirka 25 miljoner om året. Till stor del beroende på vissa chefstjänstemäns iver att anlita konsulter.

-Vi har till exempel haft konsulter som ritade på bebyggelse av Hovdalaområdet och konsulter som ritade på byggnation söder om Åhusfältet och allt har sedan bara hamnat i papperskorgen. Och det bara fortsätter. Så här kan man med lätthet spara 10 miljoner årligen.

Folkets Väl vill också se en omorganisation av skolenheterna.

-Inte så att vi nödvändigtvis måste lägga ner alla byskolor, det finns närmare exempel, bland annat Röinge skola.

Björn Widmark utesluter dock inte att en omorganisation kan medföra att någon skola försvinner.

-Det måste ju ändå vara ett bättre alternativ än att bussa elever från de större enheterna till de mindre.

På skolsidan föreslår partiet också en minskning av anslagen till hemspråksundervisning med 8 miljoner.

-Eleverna ska i första hand lära sig svenska.

Folkets Väl är också emot att resultatutjämningsreserven utnyttjas och tycker det är fel av alliansen att ta hela reserven, på 110 miljoner, i anspråk för att få ihop budgeten.

-Trots det fattas man 160 miljoner. Tänker man lösa det genom icke annonserade skattehöjningar? Undrar Björn Widmark.

Budgetförslaget från Folkets Väl handlar dock inte enbart om besparingar även om man vill se en återhållsamhet då det gäller nyinvesteringar.

Så vill man till exempel satsa 30 miljoner under en tvåårsperiod på renovering av Q-poolen, vilket enligt Folkets Väl är en bättre lösning än att bygga ett nytt badhus. Man vill också satsa på en renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv.

Ett Ungdomens Hus i Hässleholm är något av en hjärtefråga för Folkets Väl. Men inte heller här är man beredda att bygga något nytt.

-Frågan har diskuterats fram och tillbaka utan att man kommit fram till någon lösning, påtalar Björn Widmark.

-Vi har hela tiden påtalat att det finns befintliga lokaler i kulturhuset. Lokaler som med, jämförelsevis, små medel skulle kunna iordningsställas till ett Ungdomens Hus.

-Varför inte i de tomma restauranglokalerna? Vad jag kan förstå är utsikterna att få någon ny arrendator väldigt små.

När det gäller ungdomarna vill Folkets Väl, utöver ett centralt Ungdomens Hus, också satsa på såväl Markan som Mötesplats Ljungdala.

Gert Jacobsson

Läs mer:

2020-10-23 Investeringar på 1,1 miljard utan skattehöjning

2020-11-25 MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

2020-11-26 S och V vill ha mer förebyggande socialtjänst

2020-11-26 SD vill ge omsorgspersonalen 24 miljoner


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se