Gruppen-3a-328x120

Förenings- och fritidslivet i centrum för Centerpartiets budget

Förenings- och fritidslivet i centrum för Centerpartiets budget

Här vill centern se ett framtida Ungdomens Hus. Den mest naturliga lösningen eftersom här redan finns såväl lokaler som verksamhet. Foto: Berit Önell

I motsats till övriga röd-gröna partier säger Centerpartiet nej till en skattehöjning i Hässleholm och lägger ett eget budgetförslag. Det är en ganska återhållsam budget där man väljer att satsa på tre områden: fritid, miljö och kommunens utveckling.

Centerns Johan Hammarqvist betonar också svårigheten med att, i rådande pandemisituation, göra en långsiktig budget.

-Vi vill i första hand se den som en ettårsbudget och det är svårt att sia om eventuella framtida skattehöjningar.

Det är tredje året i rad som centern väljer att göra ett eget budgetförslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den här gången har partiet valt att göra satsningar på bland annat förenings- och fritidslivet.

-Varje satsad krona på föreningslivet ger mångdubbelt tillbaka, menar Johan Hammarqvist.

Här vill centern ge ett tillskott på 300000 kronor för att kunna höja det lokala aktivitetsstödet med en krona per deltagartillfälle.

-Det låter kanske inte mycket, men det betyder mycket för våra ungdomar. Och vi ska komma ihåg att stödet i princip varit oförändrat sedan början av 2000-talet.

För att inte kommunens badplatser ska riskera att få skötseln indragen vill centern anslå 400 000 kronor i driftsbidrag. Man vill också renovera samtliga simhallar, inklusive Qpoolen, i avvaktan på ett beslut om nytt badhus i Hässleholm. När det gäller Qpoolen handlar det inte om en totalrenovering utan endast att säkerställa driften tills det nya badhuset är klart. Den omdiskuterade simhallen i Sösdala vill man också renovera och öppna på nytt, men detta på entrepenadbasis.

-Frågan om ett Ungdomens Hus i Hässleholm har ältats i flera år utan att man kommit till skott, det vill vi ändra på, säger Johan Hammarqvist.

Därför föreslår centern att man skrotar planerna på att hitta, eller bygga, något i centrum. I stället vill man göra Markan till ett Ungdomens Hus. Därför vill man anslå 300000 kronor för att möjliggöra ett sådant projekt.

-Här finns ju befintliga lokaler och verksamhet så det är en snabbare väg att gå. Det borde vara en naturlig lösning och avståndet till centrum är ju överkomligt, menar Johan Hammarqvist.

Hässleholm har naturliga förutsättningar att utvecklas med såväl attraktivt boende som med naturmiljöer, menar centern. Därför vill man skjuta till medel för nya tjänster inom plan- och byggavdelningen samt för en långsiktig planering på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

-Här finns en stor utvecklingspotential. Den måste vi slå vakt om, menar Johan Hammarqvist.

Självklart innehåller centerns budgetförslag också satsningar på miljön. Men det är satsningar som också sparar pengar i längden. Det handlar om ett förslag till ett omfattande program för att effektivisera energianvändandet i de kommunala fastigheterna. Det kan till exempel handla om att förbättra ventilation, isolering och värmesystem för att göra fastigheterna mindre energikrävande. En satsning som centern menar är bra för miljön, samtidigt som det på sikt sänker kommunens energikostnader.

För att få budgeten att gå ihop presenterar partiet också en rad besparingar. Bland dessa märks att man vill slopa investeringen för exploatering av Turbinen i Tyringe, ett område beläget strax intill skolan.

-Ska man bygga bostäder här måste området saneras. Även med tanke på skolans närhet och eventuella framtida utbyggnadsplaner känns det fel att exploatera området.

När det gäller planerad byggnation vill centern också vänta med förstudie och detaljplan för Åhusfältet. Det finns andra planer som måste prioriteras före, menar man.

Centern vill också spara 2 miljoner på modersmålsundervisningen.

-Inte genom att ta bort den utan genom att effektivisera den, säger Johan Hammarqvist.

Detta bland annat genom att digitalisera delar av undervisningen.

När det gäller budgetförslaget som helhet vill Johan Hammarqvist betona svårigheten att sia om vilka effekter corona-pandemin kan få de närmaste åren.

-Nästa år klarar vi emellertid med oförändrad skattesats, sedan får vi se vad som händer. Som situationen är i dag är det ju helt omöjligt att spå i kristallkulan.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se