torsjö live vers2

SD vill ge omsorgspersonalen 24 miljoner

SD vill ge omsorgspersonalen 24 miljoner

24 statliga miljoner går nästa år direkt till omsorgspersonalen som kämpat under pandemin om Sverigedemokraternas budgetförslag får gehör i Hässleholms kommunfullmäktige på måndag. Det är dock inte så troligt och partiet har därför inte lagt ett helt eget förslag. Istället är den styrande borgerliga alliansens budget utgångspunkten och SD har lagt till några punkter som är viktiga för partiet.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) berättade vid torsdagens digitala presskonferens om SD:s budgetförslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalrådet och SD-ordföranden Hanna Nilsson presenterade budgetförslaget med hjälp av gruppledaren Ulf Berggren vid en digital presskonferens på torsdagen.

– Det här året är inte som något annat, konstaterar Hanna Nilsson.

Därför hade hon hoppats på en gemensam budget över partigränserna. Alliansen bjöd också in övriga partier till en sådan.

– Men vi var de enda som kom, säger Hanna Nilsson.

Hon anser att det hade varit ansvarsfullt att samarbeta i den situation som råder. Istället menar hon att SD tagit ansvar genom att inte belasta kommunens tjänstepersoner med flera veckors arbete för att få fram en hel budget till.

– Vi har väldigt liten chans att få igenom den. Vi skulle inte heller ha några problem att styra med alliansens budget, säger hon.

Den statliga äldreomsorgssatsningen vill SD använda till en engångsutbetalning till omsorgspersonal.

– Vi vill kompensera de som haft det tuffast under pandemin, men personalavdelningen får bestämma vilka avdelningar det berör, säger Hanna Nilsson.

Om 24 miljoner kronor delas på de cirka 1 500 personer som idag är anställda inom den direkta omsorgsverksamheten blir det 16 000 kronor till var och en. Troligen blir det betydligt mer eftersom alla inte berörs.

När ett lika stort belopp kommer till äldreomsorgen 2022 vill SD få bort de delade turerna i omsorgspersonalens arbetsscheman.

– Det innebär en fördyring, det är därför man inte gjort det trots att det pratats om det så länge. Exakt hur det ska göras får omsorgsförvaltningen bestämma, säger Hanna Nilsson.

Liksom alliansen vill SD behålla skatten oförändrad. Men SD vill äska statligt stöd för invandringsrelaterade kostnader i kommunen. Det gäller allt från SFI-undervisning till stödinsatser i skolan och tolkar. 2021 äskas 54 miljoner kronor, 2022 ökar beloppet till 66 miljoner och 2023 blir det 96 miljoner.

Partiet vill också spara genom att bland annat lägga ner Europaforum och avbryta utbyggnaden av Björklundaområdet. Området Turbinen i Tyringe byggs inte heller ut eftersom marken kan behövas om skolan behöver utökas. Budgeten för utbyggnad av Kyrkskolan i Hässleholm halveras, hur stor den är offentliggörs dock inte.

Neddragningarna och de extra statliga pengarna möjliggör SD:s satsningar, bland annat en återgång till varm mat i omsorgen, återöppnande av Sösdala simhall, en extra tjänst på miljö- och stadsbyggnadskontorets planavdelning och utökade bidrag till enskilda vägar.

Även SD vill öppna Sösdala simhall igen. Foto: Lotta Persson

SD använder bara en del av reservfonden som alliansen vill tömma helt under de kommande tre åren. SD tar inte en krona därifrån under 2021. Dock används 22,8 miljoner därifrån 2022 och 23,3 miljoner kronor 2023 för att täcka ett väntat minusresultat i budgeten. 2021 blir resultatet ett plus på 2,1 miljoner kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-23 Investeringar på 1,1 miljard utan skattehöjning

2020-11-25 MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

2020-11-26 S och V vill ha mer förebyggande socialtjänst

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se