Gruppen-3a-328x120

S och V vill ha mer förebyggande socialtjänst

S och V vill ha mer förebyggande socialtjänst

Mötesplats Ljungdalas budget, som dragits ner till hälften, återställs i budgetförslaget från S och V. Förebyggande socialt arbete bland ungdomar är en av förslagets huvudpunkter.

Tre nya tjänster på socialförvaltningen ingår i det gemensamma budgetförslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Hässleholm. De vill satsa på förebyggande socialarbete, främst bland ungdomar.

– Det räcker inte med övervakningsskameror, förbud och fler vakter, säger Kenneth Englund (V).

En annan viktig fråga för partierna är att förbättra omsorgspersonalens arbetsvillkor. Delade turer och arbete varannan helg ska bort så fort som möjligt.

Sösdala simhall öppnas igen. Om de röda får råda rörs inte reservfonden nästa år, men skatten höjs med 50 öre till 21,70.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) betonar vid torsdagens digitala pressträff att de rödgröna fortfarande har ett bra samarbete, trots att både MP och C valt att ta fram egna budgetförslag i år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi är inte på något sätt oense. Men vi kommer att förlora budgetomröstningen oavsett om vi lägger ett gemensamt förslag. Därför är det rimligt att partierna i opposition lägger egna budgetförslag så att de kan profilera sig, säger hon.

Lena Wallentheim (S).

Hon konstaterar att budgeten från S och V har en hel del gemensamt med MP:s som presenterades på onsdagen. Båda budgetarna återställer till största del de kraftiga neddragningarna på kultur- och fritidsförvaltningen. Mötesplats Ljungdala får tillbaka hela sin budget liksom badplatserna, studieförbunden och sommarlovsaktiviteter. S och V har dock inte avsatt några medel specifikt för ungdomsverksamheten Markan, vilket MP gjort.

– Enligt den information vi fått blir det nya diskussioner om hur verksamheten på Markan ska fortsätta. I så fall blir det separata beslut, säger Lena Wallentheim.

– Vi vänder inte Markan ryggen, understryker Magnus Åkeborn (V).

Magnus Åkeborn (V).

S och V lägger liksom MP mer pengar än den styrande borgerliga alliansen på förebyggande socialt arbete.

– Det är en av de saker som V slagits för. Det finns ingen förebyggande verksamhet idag och det är svårt att klara barnutredningar och att få fram familjehem. Vi hoppas att få tillbaka fältarbetare som kan vara ute bland ungdomar, bland annat kring Mötesplats Ljungdala och vid kulturhuset, säger Kenneth Englund.

Kommunen får statliga medel från den så kallade äldreomsorgssatsningen på 24 miljoner kronor per år de närmaste åren.

– Nu vill vi verkligen påbörja arbetet med att få bort delade turer och varannan helg. Det är en oerhört viktig fråga, säger Lena Wallentheim.

Detta är också ett av uppdragen till kommunstyrelsen i budgetförslaget. En implementeringsplan och en kostnadsberäkning där delade turer och varannan helg avskaffas ska redovisas senast i juni 2021.

– Vi vill ha ett hållbart arbetsliv och hälsosamma scheman. Därför vill vi också öka andelen heltidsanställda med månadslön, säger Lena Wallentheim.

Ytterligare tre uppdrag listas i förslaget: utredning av säkra lösningar för laddning av elfordon inom hemtjänsten, beräkningsunderlag för brandskydd på kommunens samtliga äldreboenden och utredning av installation av kylsystem för äldreboendena.

S och V vill till skillnad från alliansen inte lägga fiberprojektet i ett kommunalt bolag och avsätter därför medel för både drift med 5,2 miljoner kronor 2022-2023, förutom de 4,6 miljoner som redan avsatts för 2021 och investeringar med cirka 53 miljoner kronor åren 2022-2023, förutom tidigare avsatta 73,9 miljoner kronor för 2021.

Partierna vill inte heller dra ned på kostnaderna för SFI-undervisningen där alliansen vill spara 1,3 miljoner kronor.

– Det är oerhört kontraproduktivt att dra ned där när vi har 70 personer i kö och vi ska jobba för bättre integration, säger Magnus Åkeborn (V).

Joachim Fors (S) instämmer.

– Det blir jobbigt för nämnden om vi ska spara där och uppfylla lagen. Arbetsmarknadsnämnden ställer också krav på att deltagarna ska lära sig svenska, säger han.

I budgetförslaget minskar arbetsmarknadsnämndens kostnader med två miljoner kronor både 2022 och 2023 genom att fler beräknas komma i arbete.

Budgetförslaget ger ett litet plusresultat på 720 000 kronor för 2021. Men 2022 och 2023 blir det minus med 26,6 miljoner kronor respektive 36,4 miljoner kronor. Dessa belopp tas då ur resultatutjämningsreserven.

Lena Wallentheim är kritisk till att alliansen vill tömma hela reserven på tre år.

– Det är klart att den ska användas under svåra år. Men om den töms helt får det inte hända någonting svårt, säger hon.

Sex miljoner kronor till renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv tas från kontot för oförutsedda utgifter.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-23 Investeringar på 1,1 miljard utan skattehöjning

2020-11-25 MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se