torsjö live vers2

Brist på influensavaccin Omsorgspersonal får vänta

Brist på influensavaccin Omsorgspersonal får vänta

Den 3 december skulle influensavaccination av omsorgspersonalen i Hässleholms kommun ha startat. Folkhälsomyndigheten har särskilt uppmanat till vaccination av sjukvård- och omsorgspersonal i år. Men brist på vaccin gör att bara riskgrupperna tills vidare erbjuds kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa.

På vissa håll i Skåne har vaccination av vårdpersonal påbörjats. Men den har nu pausats för att vaccinet ska räcka till riskgrupperna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Tills vidare vaccineras endast riskgrupper i Skåne för säsongsinfluensa. Foto: Region Skåne

Hässleholms kommun har ännu inte gått ut med någon information till berörd personal.

– Vi har haft för avsikt att vaccinera, men tänkt samla information om både att och hur i samma meddelande. Nu fått vi fått besked att det inte finns tillräckligt med vaccin, säger Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen och den som har uppdraget att koordinera personalens vaccination.

Det handlar om cirka 1 500 av förvaltningens runt 1 700 anställda som arbetar med direkt omvårdnad. De har tidigare inte erbjudits kostnadsfri influensavaccination, men på grund av pandemin var det nu avsikten.

Kenneth Persson berättar att han ska ha samverkansmöte med vårdcentralerna för att planera vaccinationen. Men något sådant är ännu inte inbokat.

– Vi ska ha beredskap för 1 000 personer, ifall två tredejdelar av personalen vill ha vaccinet. Det är inte orimligt, säger Kenneth Persson.

En större andel av vårdpersonal än av befolkningen i övrigt väntas tacka ja till vaccination. Folkhälsomyndigheten har i år rekommenderat en prioritering av influensavaccination för riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal. Syftet är främst att skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion, något som bedöms ännu viktigare under en pågående pandemi.

– Influensasymtomen är också väldigt lika symptomen på covid-19. Det kan vara problematiskt att se om det är det ena eller det andra och det leder till oro. Om vi vet att en person är vaccinerad så kan vi säga att det inte är influensa. Dessutom är det väldigt olyckligt om äldre får både och. Det belastar ju också systemet om många drabbas av influensa, säger Kenneth Persson.

Han konstaterar dock att andra smittsamma sjukdomar, exempelvis vinterkräksjuka, vanliga förkylningar och även skabb på äldreboenden, verkar ha minskat under pandemin.

– Vårdhygienen har blivit bättre. Man håller avstånd, är mer noggrann med handhygien och använder skyddsutrustning.

Tidigare har sagts att allmänheten skulle få tillgång till influensavaccin från och med idag, den 1 december. Men det får skjutas på framtiden. Den influensavaccination som nu erbjuds är fortfarande enbart för personer i riskgrupper dit även alla över 65 års ålder räknas.

Enligt Region Skåne är orsaken till vaccinbristen en stor efterfrågan i världen som gör det svårt att få vaccin till Sverige. Under denna vecka väntas en ny bedömning av om och i så fall när vaccination av vård- och omsorgspersonal kan komma igång.

– Vårt uppdrag är främst att erbjuda äldre och riskgrupper kostnadsfri vaccination mot influensa, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Region Skåne har haft tillgång till 220 000 doser av influensavaccin som är levererade till vården. En sista leverans av vaccin beräknas komma in under vecka 50-51. Först då ges vidare besked kring tillgång till vaccin för personer som inte tillhör riskgrupper. Region Skåne hänvisar också till att det finns privata vaccinationsmottagningar som erbjuder influensavaccination.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se