Gruppen-3a-328x120

Dags för både kroppslig och andlig tvagning

Dags för både kroppslig och andlig tvagning

INSÄNDARE. Kommunalrådet Lars Johnsson (M) rasar i lokalpressen. Han tycker att det är bedrövligt att fullmäktige la in 22 extra miljoner till simhallen i Sösdala. Detta såvitt kan förstås med benäget bistånd av partikamraten Douglas Roth kommunalfullmäktiges ordförande.
Dessa bägge herrar ska måhända fundera i lite vidare banor.
Vi har en rad kransorter i vår kommun som lever i skuggan av tätorten Hässleholm. Gör ett studiebesök på dessa orter och använd korpgluggarna! Påminnas skall också i sammanhanget om politikers tydligen till intet förpliktande tal om att ”hela Sverige ska leva”
Nå, nu ska vi kanske skänka invånarna i Sösdala en tanke och då både vuxna och särskilt barn som kan tänkas ha glädje av kommunfullmäktiges beslut.
Simhallen är ju granne med skolan och idrottshallen i Sösdala.
Skattebetalarnas pengar ska såvitt kan förstås användas till just aktiviteter av olika slag som kan komma invånarna till del i hela vår kommun.
Ovan nämnda herrar erinras om de ”slukhål” för den kommunala ekonomin en rad projekt där ni politiker varit inblandade inneburit. Namn som torrhamnen, underjordiska parkeringsgaraget, ekegården, tomten vid f d netto m.m. förskräcker.
Den information vi nu får i lokalpressen om påtänkta ”affärer” tycks för övrigt inte präglas av vare sig spartänkande eller ekonomiskt förstånd.
Nå, till sist konstaterar vi att kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige har beslutat att skjuta till medel för att möjliggöra att simhallen i Sösdala nu öppnas på nytt för sitt ändamål. Detta kan förhoppningsvis ske skyndsamt utan att dunkla krafter av en eller andra slaget lägger käppar i hjulet.
Vi är många som nu nogsamt kommer att följa hur nu våra kommunala organ skrider till handling för att utan dröjsmål effektuera kommunfullmäktiges beslut.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se