torsjö live vers2

Fick dubbla p-böter utanför den egna villan

Fick dubbla p-böter utanför den egna villan

Vem står jag i vägen för? undrar Tommy Hemert som inte förstår vitsen med datumparkering i villakvarteren. Foto: privat

-Har de verkligen inget annat att syssla med?

Tommy Hemert på Ymers Väg i Hässleholm är upprörd sedan han fått parkeringsböter utanför sin egen villa. Detta beroende på att i Hässleholm gäller datumparkering, även i villaområdena.

Hässleholm är en av få svenska kommuner som har generell datumparkering i hela tätorten. Varför det är så är det ingen som riktigt vet men det har funnits länge, sedan 1990-talet eller möjligen ännu längre, uppger Carina Forsback på tekniska förvaltningen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

I de lokala trafikföreskrifterna står det att datumparkering, som är skyltad vid samtliga infarter, gäller om inget annat är skyltat. Vid Frilagts kontroll visade det sig dock att vid infarten från Finja finns ingen skylt på höger sida av vägen, endast på den vänstra sidan. Datumparkeringen gäller från klockan 05 och fram till klockan 15. Datumparkeringen innebär att det på jämna datum är förbjudet att parkera på den sida som har jämna husnummer och på udda datum på den sida som har udda husnummer.

Varför man har just de här tiderna – det vanligaste på de få övriga orter som har datumparkering är att det gäller nattetid och tidig morgon, och oftast endast de centrala delarna av tätorten – och även i villaområdena kan Carina Forsback inte svara på.

-Jag utgår från att man tycker att det har fungerat bra och därför vill ha kvar systemet med datumparkering, säger Carina Forsback.

Hon nämner snöröjning och städning som möjliga orsaker till att man har kvar datumparkeringen.

Hon kan delvis förstå att Tommy Hemert är upprörd men påpekar samtidigt att alla måste följa gällande föreskrifter.

Skyltar vid samtliga infarter, utom den från Finja där skylten står på vänster sida, talar om att datumparkering gäller inom hela området. Foto: privat

Frilagt har förgäves försökt nå tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) för en kommentar. I stället fick vi tag på nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD). När han får höra att Hässleholm är en av få kommuner – flera andra har skrotat systemet för ett antal år sedan och merparten av de som har det kvar har begränsat det till att gälla de centrala delarna eller, som i ett antal norrländska kommuner, att av snöröjningsskäl gälla enbart under vinterhalvåret – som har kvar datumparkering, menar han att det kanske är dags att se över hela parkeringssystemet.

-Det finns beslut på att ta fram en ny parkeringsstrategi, men tyvärr saknas det pengar så det ser ut att dröja innan detta kan bli gjort.

Men Tommy Hemert står fast vid sin kritik.

-Jag har bott här sedan 1973 men aldrig råkat ut för något liknande.

Vid det aktuella tillfället hade han parkerat familjens båda bilar på gatan. Resultatet blev två parkeringsböter på vardera 600 kronor.

-Utanför mitt eget hus. Jag hade inte en tanke på datumparkering. Vad hindrar jag genom att parkera där?

Han ifrågasätter också varför kommunen skickar ut parkeringsvakter till villaområdena.

Att så skulle vara fallet förnekas dock av Carina Forsback.

-Det mest troliga är att någon ringt om felparkerade bilar, säger hon.

Gert Jacobsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se