torsjö live vers2

FV ifrågasatte riklinjer för kontakt med medier

FV ifrågasatte riklinjer för kontakt med medier

Folkets väls Björn Widmark var den ende i kommunstyrelsen som ifrågasatte de nya riktlinjerna för kommunanställdas kontakt med medier. Som Frilagt berättat kan en formulering uppfattas som att medarbetare får välja att svara vissa medier och säga nej till andra, något som får kritik av tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

– Folkets väl delar Nils Funckes syn och avstod därför från att delta i beslutet, skriver Björn Widmark i en protokollsanteckning efter kommunstyrelens beslut att godkänna riktlinjerna.

Enligt de nya riktlinjerna kan medarbetare som inte vill uttala sig i media alltid hänvisa till sin chef. Detta är en ny formulering som kan sanktionera att en kommunanställd väljer att tala med andra medier och nekar Frilagt kommentarer i samma fråga, vilket redan hänt flera gånger. Chefen ska visserligen vara skyldig att svara, men har inte alltid gått att nå och kan dessutom behöva längre tid för att sätta sig in i frågan.

Folkets väls gruppledare Björn Widmark. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Björn Widmark förklarar att han avstod från att delta i beslutet då han uppfattade det som att de finns oklarheter som öppnar för att medier och även journalister kan behandlas olika. Något som bekräftades av ett uttalande i Frilagt från kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) där han försvarade anställda som vill prata med den ena journalisten och inte med den andra. Han backade sedan och sa att det inte är meningen att riklinjerna ska tolkas som att kommunen kan bemöta medier olika. Men formuleringen stod kvar och ingen föreslog ett tillägg om att alla ska behandlas lika och om att följa grundlagens krav på saklighet och opartiskhet, vilket Nils Funcke förespråkade.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om riktlinjer och onsdagens beslut gäller därmed så snart beslutet vunnit laga kraft. Även de uppdaterade riktlinjerna om sociala medier, den uppdaterade kriskommunikationsplanen och de helt nya riktlinjerna för kommunens webbplatser antogs.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-08 Kommunanställda kan slippa uttala sig i media

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se