torsjö live vers2

Munkavle eller munskydd?

Munkavle eller munskydd?

INSÄNDARE. I dessa mörka tider med galopperande smittspridning och skyhöga dödstal ser väl de flesta fram emot ett frälsande vaccin. Det lär emellertid dröja länge innan allmän vaccinering kan äga rum och vi förhoppningsvis får bukt med pandemin. Dessförinnan måste självklart alla resurser och kraftfulla, tvingande bestämmelser sättas in på att rädda människoliv.

Ändå sker inte detta i Sverige.

Vår Folkhälsomyndighet tycks lida av beröringsskräck inför det kanske förnämsta redskapet i verktygslådan: munskyddet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Man för fram de mest löjeväckande argument mot dess användning. Ja, så krystade att de upplevs som djupt pinsamma av allt fler normalbegåvade människor. Särskilt får man skämmas som svensk, när någon från Tegnell & kompani intervjuas av utländska, småskrattande eller häpna journalister.

Anders Tegnells favoritargument är ”vi vet för lite”.

Det må gälla honom själv och möjligen hans tillbedjare.

Kungl. Vetenskapsakademien, som är en oberoende organisation och har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället, har informerat oss andra med obestridliga, vetenskapliga fakta:

”Slutsatsen av expertgruppens första delrapport är att god ventilation med luftutbyte och användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer.”

Men FHM håller sig med egen vetenskap – byggd på tro, tyckande och fromma förhoppningar. Och man låter vårens sorgespel gå i repris med i stort sett oförändrad regi medförande mängder av i onödan förspillda människoliv.

I sin argumentnöd sätter sig FHM över naturlagarna:

I just det geografiska området Sverige finns inga fritt svävande aerosoler utan endast tunga droppar av smitta, som faller till marken och är ofarliga bara man tvättar händerna och håller två meters avstånd. Problemet med platser, där det är omöjligt att hålla denna distans, lämnas därhän.

Det är beklämmande att höra både Tegnell & kompani och självaste vår Statsminister framföra idiotin ” att det står var och en fritt att använda munskydd”.

Insiktsfulla människor vet att ansiktsskydd får full effekt först när man efterlever regeln ” Jag skyddar dig med mitt munskydd och du skyddar mig med ditt”. Och här rör det sig om en 90- procentig minskning av smittöverföring!

Myndigheter som vilseleder allmänheten, kännetecknar despotier eller tidigare rättsstater i sönderfall under populistiskt högerstyre. De hör definitivt inte hemma i en liberal demokrati.

Antingen talar Löfven och Tegnell & kompani mot bättre vetande eller också saknar de kompetens för sitt jobb. I båda fallen bör de avgå.

Per L Christensen, Författare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se