torsjö live vers2

Dags för vaccination på Hässleholms äldreboenden

Dags för vaccination på Hässleholms äldreboenden

Vaccinering mot covid-19 på äldreboenden i Hässleholms kommun startar vecka två, måndagen den 11 januari, om vaccinet är på plats. Foto: Region Skåne

Vecka två ska vaccinationerna mot covid-19 starta för vårdtagare och personal på Hässleholms äldreboenden.

– Om vaccinet kommer som tänkt ska de vara klara på två-tre veckor, säger Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinsk ansvarig sjuksköterska.

På onsdagen noterades nya rekordsiffror för antalet covidpatienter på de skånska sjukhusen; 578 personer, därav 56 i intensivvård. Region Skåne uppmanar i ett pressmeddelande till nyårsfirande enbart med de allra närmaste.

Birgitta Ljungbeck har varit kontaktperson för Hässleholms kommun vid planeringen av vaccinationerna inom den skånska omsorgen. På tisdagen deltog hon i ett möte med primärvården där företrädare för alla vårdcentraler i kommunen stämde av vaccinationsplanen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Hon förklarar att om planen håller ska alla vårdtagare och all personal inom kommunens omsorg vara vaccinerade någon gång i februari. Hon hade önskat att det gått snabbare.

– Men som det ser ut nu ska det komma 80 000 doser per vecka till Sverige och de ska fördelas mellan regionerna. I dagsläget är det bara ett vaccin som är godkänt, så det är detta vi har att förhålla oss till, säger hon.

Ett dilemma är att många av de äldre är dementa och kan ha svårt att säga om de vill vaccineras eller inte.

– Vi kan inte tvinga någon. Vi får först tillfråga dem och sedan, om de inte kan svara, prata med närstående som kanske kan berätta hur deras inställning varit tidigare. Den dagen de ska vaccineras får vi också se om de visar hur de vill ha det. Det får vara en avvägning för varje individ, säger Birgitta Ljungbeck.

Sjukvården är fortsatt ansträngd på grund av pandemin. Snittet per vecka för antalet sjukhusvårdade fortsätter att stiga och var 474 vecka 52, varav 50 på intensivvårdsavdelning.

Region Skåne ansökte på tisdagen om att krislägesavtalet för personal inom intensivvården skulle aktiveras, vilket godkändes av arbetsgivarorganisationerna SKR, Sveriges kommuner och landsting, och Sobona som organiserar kommunala företag. Avtalet innebär att ordinarie arbetstid höjs till 48 timmar per vecka under maximalt fyra veckor. Dessutom kan särskild nödfallsövertid tas ut. Krisersättning på 120 procent per timme betalas ut utöver den vanliga lönen, 150 procent vid nödfallsövertid.

Antalet nya fall per dag i Skåne, räknat som rullande sjudagars medelvärde har dock minskat något, till 1 365. Den 23 december var det 1 605. Antalet fall per 100 000 invånare de senaste sju dagarna var den 29 december i snitt 689, jämfört med 816 den 23 december.

Vecka 52 var antalet nya fall per 100 000 invånare i Hässleholms kommun 335, en marginell minskning från förra veckans 339. Staffanstorp hade den högsta siffran med 917 per 100 000 invånare.

Det faktiska antalet nya fall bland personer bosatta i Hässleholms kommun var 175 under vecka 52. Totalt har därmed 1 725 invånare i kommunen smittats av covid-19.

För närvarande har åtta vårdtagare inom kommunens omsorg en pågående covid-19-infektion. Fem av dessa är inlagda på sjukhus. Två finns på äldreboendet Nybohemmet i Bjärnum och en i en gruppbostad.

På Solgården i Hästveda fortsatte smittspårning med en tredje omgång på onsdagen. Den vårdtagare som först blev sjuk har avlidit. Flera i personalen har under smittspårningen visat sig vara smittade utan att ha symptom.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se