Kulturhuset kan bli mötesplats för unga och äldre

En mötesplats för både unga och äldre och en bättre användning av entréhallen i Hässleholm kulturhus var uppdraget för konsultfirman Arkitektgården i Kristianstad. Kultur- och fritidschef Anders Rosengren ser inte förändringarna som en ersättning för Ungdomens hus, men kanske ett komplement. Anders Rosengren berättar att tanken att något behövdes göras åt entréhallen uppkom i samband […]

Älskade Markan!

INSÄNDARRE. När Hässleholms kommunpolitiker diskuterar att flytta Markan, eller att låta Markan uppgå i annan verksamhet i ett Ungdomens Hus, blir det uppenbart att de inte förstått vad Markan är. Markan kan kanske sägas vara en ungdomsgård, men är långt ifrån bara det. På Markan samsas människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika […]

Allas – inte bara vissa politikers – beteende bör kritiseras

INSÄNDARE. Efter att tagit del av Carl-Johan Baulers Kolumner i NSk den 4/1 och 11/1 samt Mikael Anderssons den 8/1 och den senares även i Frilagt den 5/1 kan jag inte undgå att göra några reflektioner. C-J Bauler är indignerad över att Stefan Löfven och Morgan Johansson springer i gallerior och handlar och att Magdalena […]

V: Besked i november att Markan skulle åtgärdas

INSÄNDARE. Vänsterpartiet Hässleholm stödjer självklart att Markan ska ha öppet och ska leva vidare. Ett fantastiskt hus och en fantastisk verksamhet. Varför är inte renoveringen igång? Undertecknad fick besked av Tekniska i november på budgetberedningsmöte att problemen med brandsäkerheten skulle åtgärdas, ergo hela Markanhuset behövde ej stängas. Man kan fråga sig vilka partier och politiker […]