Gruppen-3a-328x120

Kulturhuset kan bli mötesplats för unga och äldre

Kulturhuset kan bli mötesplats för unga och äldre

Kulturhusets entréhall kan användas bättre, enligt konsulterna. Foto: Lotta Persson

En mötesplats för både unga och äldre och en bättre användning av entréhallen i Hässleholm kulturhus var uppdraget för konsultfirman Arkitektgården i Kristianstad. Kultur- och fritidschef Anders Rosengren ser inte förändringarna som en ersättning för Ungdomens hus, men kanske ett komplement.

Anders Rosengren berättar att tanken att något behövdes göras åt entréhallen uppkom i samband med att det var väldigt stökigt på kulturhuset.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Tekniska förvaltningen valde då att ta in Arkitektgården för att titta på hur man kan använda entréhallen till mer än en plats att hänga på. Samtidigt fick konsulterna i uppdrag att titta på var i huset en mötesplats för alla, men med fokus på unga, skulle kunna placeras, förklarar han.

Nu har Arkitektgården tagit fram ett underlag för fortsatt diskussion bland tjänstemän och politiker.

– Vi vet inte själva ännu vad vi vill göra. Kanske får vi blanda in konsulterna igen längre fram, säger Anders Rosengren.

En scen i entréhallen, en fritidsbank med utrustning för olika aktiviteter i nuvarande kafélokalen och ett konstgalleri i nuvarande restaurangen är några av Arkitektgårdens förslag.

En scen föreslås i entréhallen. Foto: Arkitektgården
En tyst hörna under den stora trappan är ett av förslagen. Foto: Arkitektgården

Utgångspunkterna är bland annat att besökaren ska känna sig sedd och välkommen, men inte övervakad. Entréhallen ska vara öppen för alla, men med zoner som tillhör olika verkamheter. En vacker interiör och lugnande grönska ska minska risken för skadegörelse.

Det finns två huvudalternativ. I båda blir entréhallen en lounge med reception, tidningshörna, scen och en lugn zon. Toaletterna ska inte längre ha galler och obehagligt blått ljus för att förhindra att det blir ett tillhåll. Tvärtom ska där bli rent och ljust med en lyxig känsla och eventuellt lugn musik som ska ge mindre skadegörelse. Kaféet ska bli en naturlig samlingsplats före och efter evenemang och biblioteksbesök, både dag- och kvällstid. Ett tyst hörn kan placeras under den stora trappan i entréhallen.

En lyxig känsla på toaletterna kan minska skadegörelse. Foto: Arkitektgården

I alternativ ett delas restauranglokalerna av till ungdomsrum, pensionärsrum och ett gemensamt utrymme. Ett möjligt förråd för fritidsbank får också plats. Själva fritidsbanken placeras I tidigare turistbyrån där det ändå finns plats för eventinformation med mera. I övrigt stannar de nuvarande verksamheterna i stort sett där de är idag. Kaféet blir kvar och får ett nytt kök där låneböckerna idag återlämnas. En uteservering får spilla ut både i entréhallen och utomhus. Konst får spilla ut utanför uställningshallen som får en ny entrédörr mot Vattugatan. En lekplats med vatten och konsttema samt placeras också utanför tillsammans med ljusinstallationer. Enligt konsulterna är fördelarna bland annat att kaféet kan bli hallens hjärta och att det är gott om plats för både unga och gamla. Nackdelen är att kaféet ligger lite långt från torget.

I alternativ två föreslås en större flyttcirkus där kaféet flyttar till utställningshallen, konsten till restaurangen och nuvarande kafélokalen omvandlas till fritidsbank som ungdomar kan ansvara för samt en “knutpunkt” med passage upp i huset. Konsten får då ett galleri som ansiktet utåt mot Järnvägsgatan och kan också spilla ut i hallen. Uteserveringen kommer närmare torget och lekplatsen hamnar en bit in i “gattet” på Vattugatan. Här är fördelarna bland annat att kaféet bättre lockar in folk från torget, att det är möjligt att få ett större kafé och att konsten lockar från stationen. Dock är en nackdel att konsten hamnar lite avsides i byggnaden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se