torsjö live vers2

Centralt belägen station är en omöjlighet

Centralt belägen station är en omöjlighet

INSÄNDARE. Med emfas hävdar kommunalrådet Lars Johnsson (M) och Johan Hammarqvist (C), Norra Skåne 21/1, att Finja är inget alternativ för en placering av station för HSR- tågen. Efter att ha studerat förslagen på stambanan.com, går det bara med lite fantasi omöjligen tänka sig en station ovanpå befintlig. Ett helt orealistiskt alternativ. En station i tre våningar (från början fyra), får en att tänka i rena science fiction-banor. Men å andra sidan är ju Finja bättre än Västra Torup!
Nu hör det till saken att regeringen lagt ett tak vad det får kosta med banorna, 205 miljarder. Trafikverket har ”sågat” bort alla centralt belägna stationer, utom Norrköping och Jönköping, inte ens Lund kommer att få en centralt belägen station. En tunnel faller av rena kostnadsskäl. Skulle Hässleholm få en centralt belägen station, kommer alla andra städer att kräva det. Varför lilla Hässleholm och inte vi? Inte ens Linköping, som är tre gånger så stort kommer att få någon.
Enligt förslag från SJ önskas en stambana för endast 250 km/h. Förmodligen skulle man spara 29 miljarder i inköp av höghastighetstågen och i stället kunna använda sina X2000-tåg, med en önskan om en snabb utbyggnad, 10-12 år. Men Johnsson och Hammarqvist behöver kanske inte bekymra sig om vare sig tåg eller station, Ulf Kristersson har gjort fullständigt klart i (DI ) att han kommer att riva upp projektet, om han kommer i regeringsställning 2022. Han har ytterligare en mandatperiod på sig till 2026, banorna kommer inte att påbörjas förrän 2027.
Nu hamnar Johnsson och hans partikamrater i ett dilemma: HSR-banorna (som är så hett eftertraktade) faller om han röstar på Kristersson. Förslagsvis skulle han kunna rösta på Miljöpartiet (kamrat fyra procent), som är den största förespråkaren för HSR-banorna. Hammarqvist kan även i fortsättningen rösta på sitt Centerparti, som även är en vän av projektet. Däremot får Liberalerna problem: de har skrivit under 73-punktsjöken, som förbinder dem att fullfölja den, men har tidigare sagt nej till HSR-tågen. Att vara liberal, är att vara kluven, lär någon ha sagt. 
Nu kan var och en fråga sig om det är nödvändigt med två nya stambanor, nu när så många upptäckt att det går bra att jobba och studera hemifrån. Något ökat resande kommer inte att efterfrågas, ”tacka” pandemin för det.


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se