torsjö live vers2

Stort covidutbrott på Hässleholms sjukhus

Stort covidutbrott på Hässleholms sjukhus

Cirka 30 anställda på Hässleholms sjukhus är just nu smittade av covid-19. Foto: Niklas Laurin

En avdelning på Hässleholms sjukhus har sedan ett par veckor tillbaka fått begränsa antalet patienter och har nu intagningsstopp på grund av ett stort utbrott av covid-19 bland personalen. Det är en tidigare ortopedavdelning som ställts om för att ta emot medicinpatienter under pandemin. Även rehab-avdelningen har många fall och smittspårning pågår på ytterligare någon avdelning.

Sjukhuschefen Caroline Lindahl är tacksam att vaccineringen av sjukvårdspersonal kommit igång i Hässleholm och även att något färre covidsmittade nu vårdas på de skånska sjukhusen.

– Vi hoppas verkligen att vi ska få bukt med det nu, säger hon.

Caroline Lindahl berättar att totalt ett 30-tal i personalen är smittade i dagsläget. Som mest har ett 20-tal på den värst drabbade avdelningen varit bekräftat smittade samtidigt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag gissar att det är ungefär hälften av personalen på den avdelningen. Men det har varit lite successivt och vi har även haft annan personal inne, säger Caroline Lindahl.

Patienter ingår också i smittspårning och samtliga patienter som läggs in provtas. De som är covidpositiva flyttas alltid till Kristianstad. Det händer också att någon visar sig smittad efter att ha varit inlagd någon dag.

– En person kan vara positiv dagen efter provtagning. Det är det som är så lömskt, säger Caroline Lindahl.

Hässleholms sjukhus skickar sedan en längre tid i snitt tre-fyra patienter med konstaterad covid-19 till Centralsjukhuset i Kristianstad, från både avdelningarna och akutmottagningen. Det är inte klarlagt att antalet ökat under de senaste veckornas utbrott bland personalen.

– Nej, det går inte att säga med säkerhet men inte heller utesluta helt. Därför måste vi fortsätta med omfattande provtagningar i nära dialog med Vårdhygien och Smittskydd, förklarar Caroline Lindahl.

Hon säger att mindre smittoutbrott sker då och då. Smittspårning i olika omfattning görs i samråd med Region Skånes smittskyddsläkare. Under det stora smittoutbrottet har täta digitala möten hållits med smittskyddsenheten.

Åtgärder som vidtagits är bland annat snabbtest av personal inför arbetspass.

– Då kan vi fånga upp dem som inte har symptom, säger Caroline Lindahl.

Patienterna har enkelrum och uppmanas stanna på sina rum så mycket som möjligt. Alla som vistas på sjukhuset, även besökare, måste använda munskydd.

Planerade operationer är sedan tidigare inställda på grund av pandemin.

– Covid- och akutpatienter är i fokus nu, säger Carline Lindahl.

Hon tycker att hon börjar se en ljusning.

– Jag tror att det värsta är över nu och att vi är på väg åt rätt håll, säger hon.

Men smittan dök nyss upp på en annan avdelning.

– Den flyttar sig lite runt hela tiden.

Caroline Lindahl tycker att det är bra att Region Skåne prioriterat vaccinering av sjukvårdspersonal.

– Det är jättevälkommet med vaccineringen, säger hon.

Personal på akuten stod först i kön i Hässleholm och nu vaccineras också annan personal som arbetar vårdnära. Även rättspsykiatrin och ambulanspersonalaen har vaccinerats.

Caroline Lindahl hoppas nu på fortsatt minskning av både svåra sjukdomsfall och smittspridning i samhället.

– Det behövs verkligen. Det är väldigt ansträngt i sjukvården. Vi har ju även andra patienter som söker akut. Situationen frestar på personalen väldigt, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se