Miljöpartiet gödslar med våra skattemedel

INSÄNDARE. Vi som körde bil på 1970-talet påminns om att vi sommartid kunde tvingas stanna på ”macken” för att få vindrutan rengjord. Den tidens mackar erbjöd denna service utan extra kostnad. Problemet som behövde åtgärdas var att vindrutan var täckt av insekter. Nu synes detta ”problem” inte längre vara lika aktuellt.Med detta som bakgrund påminns […]

Det så mäktiga ordet

INSÄNDARE. Säkert finns det politiker och andra potentater som känner sig utpekade och misstänkliggjorda på denna sida. De må så vara men då infinner sig frågan varför makthavare alltför sällan väljer att svara för sig. Utmärkta möjligheter till genmäle finns!Undertecknad och säkert många med mig upplever meningsutbytet och den demokratiska debatt som äger rum på […]

Vad håller ni på med när det gäller Markan?

INSÄNDARE. Första gången jag kom till Markan var som praktikant när jag gick i skolan. Sedan fortsatte jag komma dit på fritiden, som sedan, när jag gick i gymnasiet övergick till att jag fick vara gatevakt på konserter och även hjälpa till med Siestafestivalen. Som vuxen händer det fortfarande att jag besöker Markan, även om […]

Sverige förlorar på EU-paket

INSÄNDARE. EU ska dela ut 750 miljarder euro till länder som är drabbade av Corona. Av de betalar Sverige cirka 150 miljarder svenska kronor. Är inte Sverige också drabbat av Corona då? Sverige som har bland de mest avlidna per capita i världen. De länder som är nettovinnare är länder framförallt vid medelhavet, med låga […]

Hastighetsgränser är en fråga om liv och död

INSÄNDARE. Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten. Miljöpartiet har kämpat länge för en anpassning av hastighetsgränserna på kommunens vägar. Vi vill ökad säkerhet och minskad dödlighet i trafiken.  Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången år 1907 då högsta tillåtna hastigheten i tätort sattes till 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter solens nedgång. Sedan dess har olika […]