torsjö live vers2

Vad håller ni på med när det gäller Markan?

Vad håller ni på med när det gäller Markan?

INSÄNDARE. Första gången jag kom till Markan var som praktikant när jag gick i skolan. Sedan fortsatte jag komma dit på fritiden, som sedan, när jag gick i gymnasiet övergick till att jag fick vara gatevakt på konserter och även hjälpa till med Siestafestivalen. Som vuxen händer det fortfarande att jag besöker Markan, även om det inte är så ofta, p g a arbete och annat vuxenansvar.

Jag är Nätokrat, så jag förstår att ungdomars fritidsaktiviteter till stor del flyttat online. Men de gånger jag besökt Markan som vuxen har där alltid varit ungdomar och det har alltid hänt något och jag har på förbifarten hört band repa i replokalerna.

Jag kan även se att det kan finnas ett samhällsbehov av att Markan skulle få finnas kvar. När jag arbetade på Kulturförvaltningen hjälpte jag till med marknadsföringen av MBU i Hässleholm. MBU (Människan Bakom Uniformen) handlar om att informera och utbilda ungdomar inom blåljusyrken. Ett samhällsbehov av MBU är ju att öka intresset inom dessa yrken som till viss del saknat arbetskraft. Men det har ju, som jag förstod det, också varit till för att skapa ett förtroende mellan framförallt invandrarungdomar och blåljuspersonal. Det behovet finns ju då i vissa länder, framförallt mellanöstern, går det inte att lita på blåljuspersonal. Och så hade ju MBU vissa aktiviteter på Markan också.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jag har hört ungdomar med invandrarbakgrund på nätet säga att de känner sig utanför det svenska samhället. De kom till Sverige, fick någon bostad där det enbart bodde andra invandrare i hela bostadsområdet, blev skickade till SFI för att lära sig Svenska, där de enbart mötte andra invandrare. Sedan hamnar de i någon slags spiral av arbetslöshet där den enda mänskliga kontakten de har är med andra invandrare. Med det sagt så var ju inte de händelserna jag läste om just i Hässleholm. Men det väcker ändå tankar om att det är så banalt fel. Jag ser därmed möjligheten att ha obligatorisk (om så är möjligt) aktivitet för första och andra generationens invandrarungdomar på Markan. Syftet skulle då vara att de ska träffa svenska ungdomar samt få en inblick i svensk kultur och få förtroende för det svenska samhället.

Jag kan ta som exempel att jag har tidigare kollegor, vänner och grannar som är muslimer, men de firar ändå jul. En sa att julmaten var så god. Tidigare kollegan berättade att det är en fin högtid för barnen. Jag är själv inte kristen, men firar ändå jul.

Slutligen vill jag berätta att jag arbetar på restaurang i Kristianstad och jag pratade faktiskt med min chef i våras om möjligheten att hitta på något på T4-matsalen. Det kunde vara någon pizzakväll om det händer något på Markan, eller annan catering om det händer något annat i Hässleholm. Så intresse från näringslivet finns till vis mån, dock tror jag det inte blir något aktuellt under pandemin.

Slutligen vill jag tillägga att jag undrar vad politikerna håller på med? Mest av allt Robin Gustavsson. Det var aldrig frågan om någon totalrenovering av Markan. Hade man kört på Folkets Väls ursprungliga förslag om att bevara mötesplatsLjungdalaoch Markan, åtgärda brandskyddet på Markan och starta Ungdommens Hus i en av Kulturhusets tomma lokaler,såhade kostnaderna varit en pissdroppe i Nilen och så vitt jag förstår så hade alla varit nöjda.Nu har vi i stället kostnader som börjat skena.

Peter Sandgren

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se