torsjö live vers2

Det så mäktiga ofria ordet

Det så mäktiga ofria ordet

INSÄNDARE. En travestering på Ronny Larssons insändare i Norra Skåne och den konkurrerande lokala nättidningen. Jag kan bara hålla med honom om efterlysningen av svar från politikerna. Anledningen till uteblivna svar kan man bara spekulera i. Politikerna är å andra sidan ofta i luven på varandra.
Undertecknad har skrivit ett dussintal gånger om höghastighetsbanan och dess placeringen av stationen, men aldrig fått något svar. Är man möjligen dåligt påläst måntro? Inte ens de två tjänstemännen, som sysslar med ämnet har förmåtts svara. 
Avslutningsvis vänder sig Ronny Larsson till redaktörerna (något filosofiskt) att: ”Ni har förhoppningsvis inte rödpennan utan demokratins vita gåspenna i er hand.” Det förra har jag bittert fått erfara, att så är fallet med redaktören för Norra Skåne. Åtskilliga gånger har jag inte ens fått komma till tals, (på grund av det slitna ”tugget”) om att jag har ingen rätt att få in en insändare. Vad värre är, att jag blivit redigerad (censurerad) mer än en gång. Detta trots att han håller det fria ordet högt.


Lars Nord, fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se