torsjö live vers2

Distans på HTS fram till sportlovet

Distans på HTS fram till sportlovet

Eleverna i årskurs ett på Hässleholms tekniska skola ska ha distansundervisning fram till sportlovet. Årskurs 2 och 3 får vara i skolan varannan dag. Foto: Berit Önell

Gymnasieeleverna i årskurs ett på Hässleholms tekniska skola får ha distansundervisning fram till sportlovet. Anledningen är ökad smittspridning av covid-19, både på skolan och i samhället i Hässleholms kommun. Årskurs två och tre får turas om att vara i skolan varannan dag.

Gymnasieeleverna påbörjade i förra veckan en successiv återgång till undervisning i skolans lokaler. Men medan smittspridningen minskat i Skåne som helhet har den fortsatt att öka i Hässleholm. Under vecka tre bekräftades 485 nya fall per 100 000 invånare här. För Skåne totalt var siffran 380. Därför meddelar kommunen nu att det från och med måndag blir förändringar i planen för elever på Hässleholms tekniska skola.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beslutet fattades på onsdagen av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

– Vad som händer efter sportlovet (vecka 8) kommer att beslutas under vecka 7, om inte andra myndighetsrekommendationer dessförinnan föranleder en förändring av beslutet, säger skolchef Rolf Bengtsson i en kommentar på kommunens hemsida.

På Jacobsskolan genomförs praktiska delar av yrkesutbildningarna i skolans lokaler. Övrig tid har eleverna fjärr- eller distansundervisning. Introduktionsprogrammen har fortsatt sin utbildning i skolans lokaler.

Rektor på respektive skola kan besluta om undantag från fjärr- eller distansundervisning.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se