Något fler smittade i Hässleholm igen

Antalet nya bekräftat smittade av covid-19 var något fler i Hässleholms kommun förra veckan än veckan dessförinnan. Enligt Region Skånes lägesbild tillkom 211 nya fall under vecka 5, vilket innebär 404 per 100 000 invånare, att jämföra med 395 vecka 4. Snittet för Skåne vecka 5 är 249 nya fall per 100 000 invånare. Flest […]

Tillåt mig tvivla på snabbtågen

Urban Önell

Höghastighetståg eller inte. Det är den stora frågan i Hässleholm just nu. I mina ögon framstår det som en gigantisk felsatsning. Men jag befarar att det inte spelar så stor roll vad jag eller andra medborgare i kommunen tycker. Eventuella protester på lokal nivå, eller synpunkter på var spåren ska dras, lär ha marginell betydelse. […]

Utveckling – men inget överpris för Brännmästaren

INSÄNDARE. Vi i Kärnalliansen jobbar stenhårt för att utveckla och förbättra vår stad och vår kommun. Detta är något som vi ser som självklart, och något vi brinner för att göra. För fjärde året i rad ökar byggandet i Hässleholm, och under 2020 gavs 260 slutbesked för byggen färdiga att tas i bruk. Vi jobbar […]