torsjö live vers2

Tillåt mig tvivla på snabbtågen

Tillåt mig tvivla på snabbtågen

Urban Önell

Höghastighetståg eller inte. Det är den stora frågan i Hässleholm just nu.

I mina ögon framstår det som en gigantisk felsatsning. Men jag befarar att det inte spelar så stor roll vad jag eller andra medborgare i kommunen tycker. Eventuella protester på lokal nivå, eller synpunkter på var spåren ska dras, lär ha marginell betydelse.

Förklaringen är enkel: Det är inte vi som äger frågan. Riksdagen kommer att fatta de avgörande besluten. Vi som bor i berörda kommuner har att rätta oss därefter. Så måste det nog vara, när det gäller den här typen av projekt. Oavsett om vi gillar det eller ej. Men som medborgare ska vi likafullt ta vara på möjligheten att sätta oss in i frågan och lämna synpunkter. Samråd äger rum just nu. Se länk nedan.

Höghastighetsjärnväg ska helst gå raka spåret genom landskapet, det ligger i sakens natur. Miljö- och kulturhistoriska värden längs banan kommer att gå förlorade. Det är oundvikligt.

En näraliggande fråga är: Vem har lust att bo i Hässleholm när dessa snabbtåg rusar i expressfart genom stadens centrala delar? För det är ju den sträckningen som lokalpolitikerna hela tiden talat sig varma för. Detta trots att det är just den placeringen som också inkräktar på Hovdalaområdet.

Samhällsekonomiskt är snabbtågen en dålig affär. Det hävdar nationalekonomer. Av varje investerad krona kan vi kanske få 25-40 öre tillbaka, enligt deras beräkningar. På det privatekonomiska planet skulle väl varken du eller jag satsa pengar i en så dålig affär.

Sunda förnuftet säger att man ska använda sina pengar klokt, där de gör störst nytta. Det befintliga järnvägsnätet har under lång tid försummats och lider av bristande underhåll. Varför tar man inte tag i den saken först?

Vad höghastighetsjärnvägen kommer att kosta skattebetalarna i slutändan, är det ingen som vet. Det handlar i vilket fall som helst om hundratals miljarder. Pengarna får vi låna, och det mesta av avbetalningarna lär våra barn och barnbarn få ta hand om.

Stora byggprojekt blir ofta dyrare än beräknat. Göta kanal kostade sex gånger mer än de ursprungliga kalkylerna och tunneln genom Hallandsåsen 12 gånger mer. För att inte tala om skandalerna kring Nya Karolinska. Vågar vi riskera något liknande ännu en gång?

1987 ville Försvarsmakten köpa in nya kustkorvetter. Då sa försvarsminister Roine Carlsson (S): ”Stora plåtschabrak för att marinofficerare ska få glänsa på kommandobryggan är ingenting att spilla pengar på”.

Roine Carlsson tvingades backa och ta tillbaka vad han sagt. Han bad marinofficerarna om ursäkt, eftersom hans uttalande kunde uppfattas som att han hånade svensk militär. Men han kanske ändå tyckte att örlogsfartygen var i dyraste laget? Kan det vara så att han råkade försäga sig?

Jag kom att tänka på den där episoden med kustkorvetterna när jag för något år sedan lyssnade till en kommunal tjänsteman i Hässleholm som jobbar med höghastighetstågen. Richard Heingard höll ett föredrag om en ny, tänkt station i Hässleholms centrum, flera våningar hög och 400 meter lång.

– Det blir ett stort schabrak, sa han.

Ja, visst låter det som ett riktigt skrytbygge? Det kanske kan bli något som får Hässleholm att glänsa och som imponerar på besökare?

Nej, jag tror inte att vanliga medborgare har lust att vara med och betala för kalaset. Behöver Hässleholm verkligen en höghastighetsbana och en överdådig station? Nytt badhus och Ungdomens hus borde kanske prioriteras istället?

Urban Önell

Här hittar du information om möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter, via Hässleholms kommuns hemsida:

https://www.hassleholm.se/trafik-och-infrastruktur/buss-och-tag/ny-stambana-hassleholm—lund.html

Källor:

https://www.dn.se/debatt/hoghastighetstag-dalig-affar-for-samhallet-och-klimatet/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Roine_Carlsson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se