Gruppen-3a-328x120

Något fler smittade i Hässleholm igen

Något fler smittade i Hässleholm igen

Hässleholm fortsätter att ligga högt i antal nya fall per 100 000 invånare.

Antalet nya bekräftat smittade av covid-19 var något fler i Hässleholms kommun förra veckan än veckan dessförinnan. Enligt Region Skånes lägesbild tillkom 211 nya fall under vecka 5, vilket innebär 404 per 100 000 invånare, att jämföra med 395 vecka 4. Snittet för Skåne vecka 5 är 249 nya fall per 100 000 invånare.

Flest nya fall i Skåne noterades vecka 5 i Klippans kommun med 439 per 100 000 invånare. Smittspridningen i Skåne har minskat under flera veckor, men antalet nya fall per dag har ökat de senaste dagarna. Från att ha legat på mellan 200 och 400 nya fall per dag var antalet på torsdagen 859. På fredagen noterades 698 nya fall. Enligt Region Skåne beror ökningen huvudsakligen på eftersläpning i rapporteringen. Antalet nya fall som rullande sjudagarsmedel är därför säkrare, men även denna har stigit svagt uppåt och var på torsdagen 423 och på fredagen 441.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är alldeles för tidigt för att kunna dra några slutsatser om dagens siffror, säger Niclas Winqvist, epidemiolog i Region Skåne i ett pressmeddelande på torsdagen.

Inom Hässleholms omsorgsverksamheter har smittan minskat betydligt. På fredagen hade inte längre någon på äldreboendena pågående covid-19. Inom andra verksamheter, främst hemtjänst och LSS-boenden, var fortfarande 13 personer drabbade. Totalt har 138 vårdtagare inom omsorgen insjuknat i covid-19, varav 34 har avlidit.

Färre vårdas nu på skånska sjukhus för covid-19. På fredagen var det totalt 194, varav 35 i intensivvård. Skåne ligger dock fortsatt på en hög nivå. Smittskyddsläkare Eva Melander säger att det bästa rådet är att stanna hemma under sportlovet.

– Väljer man ändå att åka till en plats med snö ska det ske på ett smittsäkert sätt. Man kan köra bil eller tåg. Men man ska inte knyta nya kontakter eller träffa nya människor, säger hon i pressmeddelandet.

Region Skåne har en plan för vaccineringen, men begränsas av brist på vaccin. Planen innebär att skåningar över 65 ska erbjudas vaccin i mars. Kommande vecka fortsätter vaccinering av personer med hemtjänst och hemtjänstpersonal i Hässleholms kommun.

På fredagen hade totalt 46 628 skåningar fått sin första vaccindos, och 9 880 personer var färdigvaccinerade.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se