torsjö live vers2

Utveckling – men inget överpris för Brännmästaren

Utveckling – men inget överpris för Brännmästaren

INSÄNDARE. Vi i Kärnalliansen jobbar stenhårt för att utveckla och förbättra vår stad och vår kommun. Detta är något som vi ser som självklart, och något vi brinner för att göra. För fjärde året i rad ökar byggandet i Hässleholm, och under 2020 gavs 260 slutbesked för byggen färdiga att tas i bruk.

Vi jobbar på flera olika fronter, såväl i kransorterna som i staden. Det byggs, och planeras att byggas, i Vinslöv, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Stoby, Garnisonen och T4. Just T4-området har de senaste åren upplevt en fullkomlig byggboom.

Det är snart öppningsdags för det nya handelsområdet Läreda, med Biltema i spetsen. På sjukhusområdet planeras det för ett nytt ortopediskt centrum, samt om- och tillbyggnad av en servicecentral. Vi är inne i planeringsskedet för att utveckla områdena Norden, Åhusfältet, Kyrkskolan och Paradiset. På Norra station bygger vi ett nytt huvudkontor till Skånetrafiken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Och så vidare, och så vidare.

Men, samtidigt som vi gasar framåt måste vi också ta ansvar för kommunens ekonomi. Det ”problemet” har inte oppositionen som kan lova allt till alla, men den lyxen kan inte vi kosta på oss.

Allt kostar pengar och kommunens resurser är inte oändliga. Därför varken kan eller vill vi betala några överpriser för till exempel fastigheter vi vill köpa. Som i fallet med Brännmästaren.

Vi håller med oppositionen om att Brännmästaren har ett centralt läge. Men då vi inte har någon användning av fastigheten bedömer vi att det inte är aktuellt med något köp. Dessutom är priset på 30 miljoner kronor orimligt högt. Dubbelt så högt som de 14–18 miljoner kronor fastigheten är värderad till. Dessutom finns där ett underhållsbehov på ca 10 miljoner kronor.

Och om man ska köpa fastigheten, måste det gå rätt till! Att betala överpris till en enskild fastighetsägare kan vara ett otillåtet gynnande och enligt en utredning av kommunjuristen kan köpet rent av vara olagligt. Det vill vi inte vara medskyldiga till.

Kommunjuristen skriver så här: ”Undertecknads bedömning är att det föreligger en stor risk att ett beslut att förvärva fastigheten för den föreslagna köpeskillingen efter överklagande av domstol skulle förklaras strida mot 2 kap 1§ kommunallagen och upphävas. En omständighet som särskilt talar för detta är det förhållandet att kommunen själv har låtit två olika värderingsinstitut värdera fastigheten och dessa värderingar visat på ett värde som väsentligt understiger köpeskillingen. Kommunen är alltså medveten om att experter på området anser köpeskillingen vara för hög och någon utredning som visar att den bedömningen skulle vara felaktig eller osannolik har inte presenterats.”

Med andra ord kan köpet hävas i framtiden på grund av den oskäligt höga köpeskillingen.

Med detta som ytterligare skäl, så hoppas vi att även de rödgröna och SD omprövar sina beslut och backar från affären.

Lars Johnsson (M)
Agneta Olsson Enochsson (L)
Robin Gustavsson (KD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se