torsjö live vers2

Arbeten vid pumpstation får inte störa uttrar

Arbeten vid pumpstation får inte störa uttrar

De planerade arbetena kring pumpstationen nära uttrarnas möjliga lya gör nu att länsstyrelsen tar ny kontakt med kommunen. Foto: Berit Önell

Uttrarna får inte störas av de planerade arbetena och avverkningarna kring pumpstationen nedanför reningsverket i Hässleholm, särskilt inte så här års när de har sin parningstid. Efter Frilagts uppgifter om att ett område nära utttrarna har märkts ut säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Per Levenskog att han ska ta ny kontakt med kommunen på måndag.

– Det här låter som lite större grejer som vi får titta på, säger han.

Hässleholms vatten försäkrar att ingen avverkning ska göras i den täta strandskogen närmast uttrarna.

Linus Jepsson blev efter att han informerat länsstyrelsen om uttrarna angripen av tjänstemän på tekniska förvaltningen som klagade på hur han parkerat sina bilar.

När Per Levenskog får kännedom om de planerade arbetsområdena kring pumpstationen berättar han att han ännu inte avslutat ärendet om uttrarna som han tänkt. Anledningen var just att han ville ta reda på mer om vad ombyggnaden av pumpstationen innebar och när den skulle göras. Strandskyddsdispens finns, men Per Levenskog konstaterar att den beslutades innan det var känt att det finns uttrar i området.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu ska han lyfta frågan på nytt och det handlar inte enbart om avverkning.

– Vi får titta på vad det är de ska göra, hur omfattande det är och om vi kan säga ok eller det är bättre att vänta till en annan tid på året. Det är ju inte bara att de bygger en pumpstation utan grejer runt omkring också med brunnarna och breddning av vägen, säger han.

Minst två uttrar håller till vid Finjasjön, nära Maglekärrsbäckens utlopp. Foto: Linus Jepsson

Sven Carlsson, vd i det kommunala bolaget Hässleholm Miljö där Hässleholms vatten och reningsverken ingår, förklarar att utsättningspinnarna markerar arbetsområde, inte avverkningsområde. Avverkningar ska ske kring pumpstationen och längs vägen som ska breddas.

– Vi upplever problem med framkomligheten så som vägen är idag, förklarar Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson.

Sven Carlsson, vd på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Även annat arbete kommer att ske.

– Det blir under våren, i den takt som entreprenören finner det lämpligt, men vi ligger inte i startgroparna för att göra det nu, säger Sven Carlsson.

Brunnarna ska tätas

Han förklarar att avverkning inte planerats mellan pumpstationen och Maglekärrsbäcken där uttrarna har observerats.

– Där finns brunnar och entreprenören ska bara gå ner och täta dem. Det blir ingen avverkning alls ner mot bäcken, säger han.

Enligt Sven Carlsson ska pinnarna bara visa vilket område som ska spärras av för arbetena. Men det förklarar inte varför pinnarna står så långt ned mot sjön, en bra bit från brunnarna. Frågan är också hur arbete ska kunna utföras där utan att de täta buskagen tas bort.

I området mellan pumpstationen och bäcken finns flera brunnar som ska tätas i samband med ombyggnaden av pumpstationen. Men arbetsområdet sträcker sig ända bort till den blåmålade pinnen. Foto: Berit Önell

Sven Carlsson menar att åtgärderna sker så långt från bäcken att uttrarna inte kan bli störda. Han känner inte till beskedet från länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson i onsdags om att ingen röjning får ske i området utan artskyddsdispens på grund av uttrar och fladdermöss.

– Jag utgår ifrån att om kommunen har några synpunkter så kontaktar de oss, säger han.

Han har själv inte för avsikt att kontakta länsstyrelsen.

Tekniska förvaltningens chef Mats Svensson känner inte till Hässleholms vattens planer. Han har inte heller sett Annelie Johanssons meddelande.

– Men det får vi såklart förhålla oss till, säger han och hänvisar vidare till gatuchef Ronny Nilsson.

Ronny Nilsson säger att det är Hässleholms vatten som måste kontakta kommunen om eventuella arbeten på kommunens mark. Han säger att han inte visste något om att avverkningar kring pumpstationen var på gång.

Han berättar att naturförvaltaren Gunnar Swärdh tidigare i veckan varit i kontakt med Hässleholms vatten och informerat om att ingen röjning får göras vid bäcken. Ronny Nilsson ser ingen anledning att ta ny kontakt på grund av markeringarna vid pumpstationen.

Inte djurintresserad

Han hävdar att det inte är markägarens ansvar att se till att andra följer länsstyrelsens direktiv, inte ens när det är ett bolag inom kommunkoncernen.

– Jag tänker inte ta mer kontakt. Jag är inte djurintresserad, men har någon sagt en grej så förväntar jag mig att man håller den, säger han.

Ska ni inte följa upp det?

– Vi kan inte stå och bevaka dem dygnet runt.

Han är irriterad på Frilagt och klagar på att vi ringt varje dag denna veckan. Men han har aldrig svarat i telefon, bara via mejl hänvisat till Gunnar Swärdh som också svarat via mejl.

Han är inte rädd för att kommunen skulle kunna bli åtalad för artskyddsbrott.

– Om jag skulle bli åtalad så thats’ it.

Han slänger på luren.

”…arbetena är stoppade…”

Frilagt söker åter Mats Svensson som är upptagen i möte. Vi frågar via sms om verkligen ingen från hans förvaltning ska upplysa Hässleholms vatten om att deras entreprenör inte får avverka eller röja i utterns område.

En stund senare svarar han: …”pratat med Ronny som nu kontaktat Hlm-vatten, så arbetena är stoppade till frågorna är utredda”.

Några timmar senare känner Sven Carlsson inte till någon kontakt med tekniska förvaltningen. Han ber dock att få återkomma och berättar att hans medarbetare fått frågan från kommunen om de håller på med något vid Maglekärrsbäcken.

– Vårt svar var att vi inte var aktiva i området. Vi svarade också att vår entreprenör inte heller var aktiv där just nu. Eftersom vi uppfattat frågan som anknuten till Maglekärrsbäcken så har vi inte vidtagit ytterligare åtgärder då vi inte har verksamhet på gång eller någon planerad som vi uppfattar skulle påverka bäcken och dess närområde, förklarar Sven Carlsson i mejl till Frilagt.

Samråd med länsstyrelsen om tomten

Samtidigt förstår Linus Jepsson att tjänstemän på kommunen inte uppskattar att hans anmälan om uttrarna lett till stopp för röjningar i skogen. Men han tycker att de går för långt.

– Nu klagar kommunen på hur jag parkerar bilar och vill att jag ska ha samråd med länsstyrelsen om min tomt, säger han.

Kommunen meddelade att han inte får parkera på vägen till bostaden där både han och husets förre ägare parkerat i alla år. Följden blir att han behöver såga ner en ek så att han kan ställa bilarna på tomten, men detta måste han fråga länsstyrelsen om eftersom eken kan vara skyddsvärd.

– Det är väl bättre att bilen står på vägen än där eken står, säger Linus Jepsson.

Mats Svensson säger att han har svårt att tänka sig att bilarna inte skulle kunna stå på vägen.

– Jag får kolla det, men vi kan inte ha personliga vendettor med folk. Vi ska vara professionella i det vi gör, säger han.

Linus Jepsson säger att han nu självklart ska sluta använda vägservitutet som parkering.

– Jag ångrar att jag inte anlitade en bulvan när jag påpekade uttrarnas belägenhet så hade det inte svävat ut på detta hjärndöda sättet, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-10 Utter vid Finjasjön Stopp för röjning kring bäck

2021-02-11 Nya förberedelser för avverkning nära uttrarna

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se