torsjö live vers2

”Den stora lögnen” används som höger-propaganda

”Den stora lögnen” används som höger-propaganda

INSÄNDARE. “Den stora lögnen” lanserades av Adolf Hitler i “Mein Kampf”. “Den stora lögnen” användes av Nazi-ledarskapet för att manipulera befolkningen till ett hämningslöst hat gentemot judar för att också förbereda och internt göra Förintelsen legitim. “Den stora lögnen” har sedan använts i propagandasyfte, framför allt av extrema högerpolitiker och högerregimer. Utan lögnen, hur kan man övertyga att en extrem högerpolitik gynnar gemene man, som utgör majoriteten av valmanskåren .

I dagarna pågår en riksrättsprocess i USA.I nyheterna har vi sett den våldsamma stormningen av Capitolium, med flertal personer döda som resultat. Upprinnelsen till händelsen var den sista av Trump’s ”Stora lögn”, att han vann valet till president och att han blivit bestulen på valsegern.

Här hemma har vi Sverigedemokraterna som använder ”Den stora lögnen” till att vinna sympatier från väljarkåren. Det är historiskt klarlagt att SD har ett ursprung i efterkrigstidens ny-nazism. Det är väl därför inte förvånande att man använder strategier från sin föregångare. En del av ”Den stora lögnen” var Jimmie Åkesson, som för några år sedan i sitt tal i Almedalen, försökte distansera sig från nazismen, genom att påstå att nazism är en socialistisk ideologi. Jag har svårt att tro att Jimmie Åkesson är så okunnig, det var en ren lögn. Vad är då huvudpunkterna i SDs ”Den stora lögnen”? Även här skiljer den sig inte så mycket från nazi-partiet. Hitler påstod att judarna och kommunisterna underminerade landets ekonomi. Judarna var ett hot mot Tyskland och den tyska arbetaren. SD påstår att invandrare och asylsökande är ett hot mot vårt land, vårt svenska folkhem. Invandrarna suger ut resurser från samhället, detta drabbar i första hand pensionärer, sjukvård och övriga delar av den sociala sektorn. Man ställer olika svaga grupper emot varandra och skapar ett ”inbördeskrig” mellan dessa gruppers intressekonflikter. Det är knappast invandrargrupper och asylsökanden, som har beslutat om skattesänkningar och neddragningar i vård, omsorg och polisresurser. Invandrarhatet är den centrala punkten och man klagar bl a på bristande integrering av invandrare. Vad man då gör är att införa eller föreslå olika diskriminerande åtgärder, som ökar segregationen, istället för att minska den. Syftet är uteslutande att göra livet svårare för invandraren. Man har också lyckats med att, hos många personer, skapa en illusion som gör orden Brottsling och Invandrare till att ha synonyma betydelser. Människor med invandrarbakgrund är de facto överrepresenterade i kriminalstatistiken, men det finns både sociologiska och kriminologiska förklaringar. Inga av dessa förklaringar motiverar till ett allmänt fördömande och spridande av fördomar mot en hel grupp av människor, av skilda religioner, etniska tillhörigheter eller andra särdrag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi vet att SD var positivt inställda till Trump’s administration i USA. De har också uttryckt tillfredställelse med den nationalistiska utvecklingen i Ungern och Polen. Trump vet vi införde en rad åtgärder som hade drastiska effekter för många invandrare, bl a separationen av barn från föräldrarna. Fortfarande är flera hundra barn separerade och man vet inte var föräldrarna är eller hur man skall kunna återförena barn och föräldrar. Oberoende vetenskapliga undersökningar har visat att demokratinivån har gått ned i Ungern, sedan nuvarande regering kom till makten. I vårt grannland Polen dömdes två historiker för förtal och de ålades att göra avbön. Vad var deras brott? De hade gjort en historisk dokumentation att det fanns polska medborgare som frivilligt var nazisterna behjälpliga under andra världskriget och förintelsen av judar.

”Den stora lögnen” hittar vi också i partinamnet Sverigedemokraterna. Demokrati är inte ett styrsystem där man olagligt kan diskriminera människor och även, som Jimmie Åkesson uttryckt det, censurera Sveriges Radio från att förmedla vänster-liberala åsikter. Demokratin och rättsstaten är inte ett system att kontrollera och diskriminera människor, det är ett system för att göra människor, oavsett bakgrund, inkluderade. Det är också system för att garantera minoriteters rättigheter. Således är Sverigedemokraterna inte ett demokratiskt parti i dess sanna mening, på samma sätt som DDR inte var demokratisk även om man hade ordet demokrati i namnet.

Det finns ett engelskt uttryck som är väl värt att begrunda i sin enkelhet och rättframhet: ”You can put lipstickput on a pig, but it’s still a pig”. Med andra ord; Innehållet är viktigare än etiketten!

Stanley Hallström Partipolitisk obunden

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se