Gruppen-3a-328x120

Sluta lägga krokben för äldre som vill jobba

Sluta lägga krokben för äldre som vill jobba

INSÄNDARE. Aldrig har dagens seniorer varit så aktiva som idag. De är friskare och piggare än tidigare generationer, på alla tänkbara sätt. Ändå finns det en föråldrad syn på vad man kan bidra med efter att man har fyllt 65. Trots att den allmänna pensionsåldern infördes för drygt 100 år sen – då levnadslängden var betydligt kortare och man inte förväntades leva mer än några år efter 65-årsdagen.

Många äldre både vill och kan fortsätta arbeta. Ett av de största hindren är negativa attityder mot äldre inom arbetslivet, ålderism, enligt Seniordelegationens slutbetänkande från förra året. Så tidigt som i 40-årsåldern sjunker sannolikheten rejält för att en arbetssökande ska bli kallad på en jobbintervju – redan då börjar man ses som ”gammal”.

Det är ohållbart. Inte bara för den enskilde, utan för samhället i stort. Sverige har stora demografiska utmaningar som väntar, där den arbetande delen av befolkningen minskar till förmån för den som behöver försörjas. Dessutom blir bristen på personal inom viktiga välfärdsyrken – som lärare, läkare och annan vårdpersonal – allt större.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi måste ta till vara på alla som vill och kan vara med och bidra, oavsett ålder. Dels behöver attityderna mot äldre på arbetsmarknaden förändras, dels behöver det bli enklare och lönsammare för äldre att fortsätta jobba.

Kristdemokraterna har länge varit en drivande kraft i att förbättra äldres situation. Under Alliansens tid i regeringsställning bidrog vi till att sänka skatten för pensionärer hela fem gånger. Och tack vare KD/M-budgeten lyckades vi ta bort den särskilda löneskatten för äldre, som infördes av den rödgröna regeringen. Vi vill göra mer. Bland annat vill vi införa ytterligare en skattelättnad för dem som arbetar och är 69 år eller äldre.

Men det handlar inte enbart om ökade skatteintäkter och mer pengar i plånboken. För många betyder jobbet mer än så, det skänker både mening och gemenskap.

Hela samhället tjänar på att de som vill och kan får chansen att arbeta längre.

Hans Eklind

riksdagsledamot (KD), Ledamot av Pensionsgruppen

Lars O Molin

ordförande Kristdemokratiska seniorförbundet

Berit Wirödal

ordförande Kristdemokratiska seniorförbundet Region Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se