torsjö live vers2

”Den stora lögnen” används som höger-propaganda

INSÄNDARE. “Den stora lögnen” lanserades av Adolf Hitler i “Mein Kampf”. “Den stora lögnen” användes av Nazi-ledarskapet för att manipulera befolkningen till ett hämningslöst hat gentemot judar för att också förbereda och internt göra Förintelsen legitim. “Den stora lögnen” har sedan använts i propagandasyfte, framför allt av extrema högerpolitiker och högerregimer. Utan lögnen, hur kan […]

Sluta lägga krokben för äldre som vill jobba

INSÄNDARE. Aldrig har dagens seniorer varit så aktiva som idag. De är friskare och piggare än tidigare generationer, på alla tänkbara sätt. Ändå finns det en föråldrad syn på vad man kan bidra med efter att man har fyllt 65. Trots att den allmänna pensionsåldern infördes för drygt 100 år sen – då levnadslängden var […]

Missinformation om energin

INSÄNDARE. Lite tankar över den mängd missinformation och gnäll från lokala politiker i denna fantastiska kommun. Om vi bortser från det faktum att det var ägaren själv som tog beslutet att stänga Ringhals 2015, och vi kan bortse från att alla på högerkanten inte tror på det resonemanget för att, tja jag vet inte… att […]

Patientsäkerheten i omsorgen brister

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Tre år i rad har stora brister redovisats i patientsäkerhetsberättelserna för omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Det systematiska kvalitetsarbetet har inte fungerat enligt rutinerna. 2020 blev handlingsplanen för att åtgärda de brister som kommit fram i 2019 års berättelse uppskjutna på grund av pandemin. Nu ska kompetensen höjas, teamsamverkan öka och patientsäkerhetskulturen förbättras. Patientsäkerhetsberättelsen ska visa […]

Miljöpartiet ej för köp av Brännmästaren

INSÄNDARE. I lördagens tidning markerade vi ”Köp inte gamla postterminalen” dvs Brännmästaren. Vi ville med detta markerar en helt avvikande mening och ansvarstagande till oppositionen. Dolores Öhman MP har gjort oss uppmärksamma på att Miljöpartiet, som ingår i det rödgröna blocket, ej är för detta köp. Av handlingar i ärendet framgår inte en avvikande mening […]