You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Miljöpartiet ej för köp av Brännmästaren

INSÄNDARE. I lördagens tidning markerade vi ”Köp inte gamla postterminalen” dvs Brännmästaren. Vi ville med detta markerar en helt avvikande mening och ansvarstagande till oppositionen. Dolores Öhman MP har gjort oss uppmärksamma på att Miljöpartiet, som ingår i det rödgröna blocket, ej är för detta köp. Av handlingar i ärendet framgår inte en avvikande mening från Miljöpartiet men det kan mycket väl vara så att Dolores Öhman MP i debatten markerat ett sunt avståndstagande till ett köp. Vi hälsar Miljöpartiet men även fler partier/politiker välkomna rösta med oss i denna onödiga 30 miljoners affär.

Lars Johnsson (M)
Robin Gustavsson (KD)
Agneta Olsson Enochsson (L)

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com