torsjö live vers2

Postterminalen kan bli en avgörande fråga i valet

Postterminalen kan bli en avgörande fråga i valet

INSÄNDARE. Den omdiskuterade Postterminalen kan visa sig bli en avgörande ödesfråga inför det kommande valet.

I NSK torsdagen den 18 februari 2021 uttalar sig bland andra det ”unga” välarvoderade kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) i frågan. Hon påstår tvärsäkert: ”Det finns väldigt många som tycker väldigt olika kring värderingarna. De första bedömningarna vi fått, på tio-elva miljoner, ser jag som ett hån. Det skulle vara ett underpris. Jag är förvånad över att det bara är vi tre partier som förstår hur viktig denna affären är.”

Detta uttalade och andra vi nyligen kunnat ta del av är ur många aspekter minst sagt förvånande och tyder på till synes bristande demokratiska insikter och som det framgår av hennes uttalande en enastående tro på att Hanna Nilsson vet bäst. Detta förvånar knappast med tanke på hennes ungdom och till synes bristande kompetens. Ansvaret slår naturligtvis också tillbaka på det parti hon valts att företräda.

Kommunjuristen som vi får anta har viss juridisk kompetens har synpunkter kring det senaste årets mest omdiskuterade affär. Han framhåller att det föreligger stor risk för att köp av före detta postterminalen för 29,5 miljoner kronor kan komma att överklagas. Köpet skulle kunna strida mot kommunallagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hanna Nilsson behöver i demokratisk anda också fundera på kommunens invånare-gräsrötter-skattebetalare och deras syn på saken. Vi ser med tydlighet en djup spricka hos politikeretablissemanget.

Hanna Nilsson (SD), Magnus Åkerborn (V) och Lena Wallentheim (S) tycks helt sakna den nödvändiga demokratiska förmågan att känna av vad som rör sig i folkdjupet. Detta rörande denna fråga och har det tidigare visat sig också i andra.

En möjlighet att i god demokratisk anda lösa frågan skulle kunna var att låta medborgarna komma till tals i en folkomröstning. När det gäller politikernas syn på denna demokratiska lösning har vi dock i vår kommun dystra historiska erfarenheter.

Vi vänder oss, om än utan allt för stort hopp, till var och en av er valda företrädare i fullmäktige. Sätt er in i frågan!

Vi kan inte heller bortse från säljarens, Brännmästaren AB, bakgrund och roll i affären. Denna fråga har tagits upp i lokalpressen och finns anledning att återkomma till.

Till sist förvånar knappast Lena Wallentheim (S) och hennes ställningstagande i frågan. Det föga uppmuntrande centrum av Hässleholm vi idag ser bär prägel av de beslut hon varit med om att fatta. Att Magnus Åkeborn (V) sitter i knät på Lena Wallentheim visste vi redan innan omtalade affär kom på tal.

Till sist än en gång kära fullmäktigeledamöter när och om frågan kommer upp i fullmäktige var väl insatta och väl förberedda. Vi är många som kommer att notera hur var och en av er kommer att rösta.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se