Gruppen-3a-328x120

M hoppas på nej till höghastighetståg

M hoppas på nej till höghastighetståg

M vill i första hand stoppa höghastighetstågen, i andra hand bygga stationen i centrala Hässleholm och dra spåren så nära befintlig stambana som möjligt förbi Hovdala. Bild från kommunens informationsfolder

Hässleholmsmoderaternas partiförening i Hässleholm ställer sig bakom partiets uppfattning på det nationella planet och hoppas på ett nej till höghastighetsjärnväg. Men om det ändå blir ett ja vill de lokala M-företrädarna ha stationen i Hässleholm och dra spåren så nära nuvarande stambanan som möjligt för att skydda Hovdalaområdet.

Vid årsmötet på torsdagskvällen antogs en proposition i frågan som partiföreningen i Hässleholm vill skicka som yttrande till Trafikverket i det pågående samrådet om nya stambanor mellan Hässleholm och Lund. Propositionen ska nu gå vidare till årsmötet för den moderata kommunkretsen i Hässleholm och därefter till partiets fullmäktigegrupp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kenny Hansson vill skydda Hovdala så mycket som möjligt, men tycker ändå att sträckningen öster om sjön är den bästa. Foto: Berit Önell

– Vi anser att pengarna från höghastighetsjärnvägen istället bör satsas på befintlig infrastruktur. Det är onödigt att lägga så mycket pengar på detta projekt, men om det ändå blir av är det viktigt att en station hamnar i Hässleholm, säger Kenny Hansson, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid partiföreningens årsmöte också omvaldes till dess ordförande.

Han och styrelseledamoten Margreth Segerstein presenterade propositionen vid en presskonferens vid Hovdala slott på fredagen.

Kenny är tydlig med att alternativet med en av- och påstigningspunkt i Finja inte är acceptabelt. Han befarar att detta alternativ också tar mer av Hässleholmsgårdens mark i anspråk för en kopplingspunkt till Skånebanan.

– Höghastighetsjärnvägen kan hota två av våra mest centrumnära natur- och friluftsvärden, säger Kenny Hansson.

M väljer i så fall att prioritera Hässleholmsgården hellre än Hovdalaområdet, men vill också försöka rädda avenbokskogen nedanför Äspehöjden.

– Det är oerhört onödigt att offra den när vi kan dra spåren närmare den befintliga stambanan, säger Kenny Hansson.

Han är medveten om att länsstyrelsen nyligen justerat förslaget till naturreservat och strukit avenbokskogen för att inte komma i konflikt med höghastighetsbanan. Men kommunen har också lagt mycket pengar på Hovdalaområdet.

– Och hässleholmarna har verkligen upptäckt Hovdala under pandemin, säger Margreth Segerstein.

Detta tas också upp i propositionen.

– Begränsningarna som har kommit i och med pandemin har medfört att Hovdala har blivit en förlängning av mångas trädgårdar, en plats där familjer har kunnat träffas på behörigt avstånd och där många har kunnat få sin motion på en av det flertal vandringsleder som finns på området, skriver partiföreningen.

Även de sällsynta fladdermössen, tystnaden och länsstyrelsens stopp för endurokörning nämns. Moderaterna konstaterar dock att ett höghastighetståg som passerar 8-12 gånger per dag kommer att bullra mer än vad enduroföreningen gjorde.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se