torsjö live vers2

Partipolitiskt obunden men med en liberal grundsyn

Partipolitiskt obunden men med en liberal grundsyn

INSÄNDARE. Jag vill tacka Sven Lundh för att han så tydligt bekräftade mina åsikter om Sverigedemokraterna och “Den stora lögnen”. I sitt svar på min insändare beter han sig precis som jag beskrev. Han använder svävande påståenden, som “skenande brottslighet”, “energipolitik kraftigt eftersatt” och påstående om en integrationspolitik där “skattemedel tillförts i nästan obegränsad skala”. Inte i något fall presenterar han några argument eller faktaunderlag, det är detta som utmärker den “Den stora lögnen”, att sprida lögnen och upprepa densamma så att en vanföreställning skapas hos mottagaren. När vanföreställningen är skapad byggs den på med konspirationsteorier, som ytterligare förstärker vanföreställningen. Det är då vi upplever misstroende mot media, regering och då vi inte längre behöver fakta för att få våra åsikter bekräftade. Istället väljer vi selektivt våra informationskällor, Internet med sociala media blir nu en “guldgruva”, istället för traditionell journalistik och nyhetsmedia.

Nej, herr Lundh jag fabulerar inte angående hur en framtid styrd av Sverigedemokraterna skulle se ut. Det är bara att studera de förslag ni fört fram, både lokalt runt om i landet och på riksplanet. Att sakligt kritisera SD är, i en demokrati, en rättighet och behöver nödvändigtvis inte vara en vänsterkonspiration.

Sven Lundh går också till försvar av Donald Trump genom att upprepa vissa av Trumps lögner, bl a att Trumps politik var framgångsrik för arbetarklassen. Påståendet vittnar om stor okunnighet. Faktum är att han genomförde en stor bestående skattesänkning för företag och den rika överklassen, medan arbetarklassen fick en tillfällig mindre skattesänkning. Skattereformen ökande landets nationalskuld med ”astronomiskt” belopp. Han medverkade till att försämra anställningstryggheten för stora grupper, bl a LGBT personer. Han motarbetade aktivt höjning av minimilönen för arbetare, som sedan 2009 är motsvarande ca 60 kronor per timme. De ”fredsavtal” Trump medverkande till och som fick honom nominerad, genom Sverigedemokraterna, till Fredspriset, har ingen praktisk betydelse, då de endast formaliserade redan existerande relationer mellan länderna. Han gjorde ingenting för att få till en lösning på Palestinafrågan, som kunde accepteras även av palestinierna. Vad Lundh inte nämner är att Trump aldrig, under fyra år, tog avstånd från Vit Makt-rörelsen, istället gjorde han flera uttalanden som av rörelsen tolkades som att de hade presidentens stöd. I slutet av sin ämbetstid lät han påskynda effektueringen av dödsstraffet och avrättade flera företrädelsevis afro-amerikaner, några förståndshandikappade. Samtidigt benådade han flera av sina vänner,  dömda för ekonomisk brottslighet och korruption. Presidenten försummade landet totalt när det gäller bekämpningen av covid. Under ett år dog fler amerikaner av covid, än som stupade under 3,5 års strider under andra världskriget. USA har ca 4 procent av jordens befolkning, men ca 25 procent av alla offer för pandemin. Därför herr Lundh, om detta är en president som ni uppfattar som ett föredöme, då behöver man inte ha någon större fantasi om hur ett Sverigedemokratiskt styre kan komma att se ut.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jag har bott i USA i 15 år och upplevt både George W Bush och Barack Obamas presidentperioder. Jag har på nära håll sett den konservativa utvecklingen under denna tid. Hur ultrakonservativa krafter tagit över den politiska scenen, genom att köpa upp radiostationer och använda Tv-stationen FOX News till att förmedla högerpropaganda. På samma sätt som Sverigedemokraterna utmålade man minoriteter som parasiter och orsak till olika samhällsproblem. Genom att avhumanisera dessa grupper öppnades också en dörr till systematisk rasism och diskriminering , som resulterat i våldsamheter. Polisvåld med dödsskjutningen av värnlösa och obeväpnade personer, i vissa fall rena avrättningar, orsakade de demonstrationer och oroligheter som Lundh hänvisar till. Det är en väsentlig skillnad på dessa protester och stormningen av parlamentet och försöken att förhindra att Biden skulle installeras som president.

Så mitt avståndstagande till Sverigedemokraterna beror på, förutom att jag har en liberal grundsyn, att jag sett och upplevt ”Den stora lögnen” fungera. Min referens till Nazi-Tyskland är varken konstig eller orealistisk, eftersom i grunden använder Sverigedemokraterna samma grundläggande strategi och är ideologiskt närstående genom nationalism som främsta argument.

Sven Lundh vill veta min politiska hemvist, trots att jag angivit ”partipolitiskt obunden”. Det är märkligt att han som etablerad politiker inte kan redovisa fakta och argument, utan att ha min partitillhörighet. Jag är partipolitiskt oberoende med en grundläggande liberal syn. Med det vill jag avsluta med en lite förenklad omskrivning av ett uttalande från John F Kennedy.

Om Liberal är en som ser framåt, istället för bakåt, som välkomnar nya idéer, som bryr sig om människor, utan undantag, någon som tror på att man gemensamt kan lösa problem, om det är att vara Liberal, då är jag stolt att kalla mig Liberal.

Stanley Hallström

(fortfarande Partipolitiskt obunden)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se