Gruppen-3a-328x120

Fortfarande högre smittspridning än Skånesnittet

Fortfarande högre smittspridning än Skånesnittet

Hässleholm har fortfarande en högre smittspridning än de flesta skånska kommuner.

Smittspridningen i Hässleholms kommun minskade något under vecka 6, men låg fortfarande högre än snittet i Skåne som ökade något till 229 nya fall per 100 000 invånare. Hässleholm hade 370 nya fall per 100 000 invånare, vilket var näst högst i Skåne. Det visar Region Skånes statistik.

Hässleholms kommun har nu störst andel färdigvaccinerade invånare i Skåne.

När detaljerad statistik för vaccinationer mot covid-19 började redovisas i veckan visade det sig att Hässleholm ligger högst i Skåne med 24 färdigvaccinerade per 1 000 invånare. Även andelen som fått sin första vaccindos ligger högt, 58 per 1 000 invånare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bara Ängelholm hade fler fall per 100 000 invånare än Hässleholm; 473.

Det verkliga antalet nya fall i Hässleholms kommun under vecka 6 var 194. Totalt har därmed 3 267 hässleholmare bekräftats smittade.

Region Skåne konstaterar att minskningen av smittspridningen som pågått en tid nu mattats av. Under vecka 6 noterades en liten ökning, från 211 nya fall per 100 000 invånare under vecka 5 till 229.

Om detta är ett första tecken på att smittspridningen åter är på väg att ta fart anser Region Skånes smittskyddsläkare är för tidigt att säga i dagsläget.

– Det viktigaste för oss är inte frågan om vilken fas vi befinner oss i utan det faktum att vi fortfarande har en pågående samhällspridning i Skåne. Antalet smittade har blivit väsentligen färre, men fokus för våra åtgärder ligger på att fortsatt minska smittspridningen, att förebygga att vi får en ny ökning igen och att vara förberedda för att kunna hantera en ny smittvåg, sa Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande på torsdagen.

Hon förklarade att sjukvården i Skåne nu är bättre rustad än tidigare och snabbt kan ställa om vid en ny ökning av patienter.

Region Skåne har också beslutat att från och med den 1 mars påbörja ett pilotprojekt med snabbscreening av personal som arbetar patientnära för att minska risken för så kallad tyst spridning. Genom många och snabba test kan smittad personal upptäckas tidigt.

Antalet nya fall mätt som rullande sjudagarsmedel rapporterades på fredagen som 443. På måndagen var siffran 413 och på onsdagen hela 497. I slutet på veckan har den alltså minskat lite igen.

Antalet inlagda på skånska sjukhus fortsätter att minska och var på fredagen 172, varav 29 i intensivvård.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se