torsjö live vers2

Minimera tillsynstaxorna

Minimera tillsynstaxorna

INSÄNDARE. Det finns många pålagor som drabbar svenskt näringsliv och företagande. Ett exempel är omfattningen av tillsynsavgifter. Det är angeläget att dessa avgifter minimeras och debiteras på ett rättvist sätt.

Det är viktigt att taxan utformas så att inspekterande myndigheter  genomför en trovärdig och behovsanpassad tillsyn som bygger på den faktiska tiden för tillsyn. De företag som har god ordning på sin verksamhet skall inte belastas av kostnader som åsamkas av mindre ordningssamma företag. En större samordning av olika lagars efterföljd på ett och samma  objekt skulle även underlätta för företagen.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se