Gruppen-3a-328x120

133 miljoner i överskott för Hässleholms kommun

133 miljoner i överskott för Hässleholms kommun

Hässleholms kommuns bokslut för 2020 visar ett överskott på 133 miljoner kronor, till stor del på grund av statsbidrag kopplat till pandemin.

Resultatet ligger 115 miljoner kronor över budget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

– Det är glädjande att vi gör ett så starkt resultat och det stärker oss inför framtiden. Men man måste komma ihåg att 2020 var ett väldigt speciellt år, vilket har påverkat bokslutet. Det finns verksamhet som inte har kunnat genomföras som planerat samtidigt som vi har fått extra tillskott från staten. Även om vi har mer arbete kvar att göra gläds jag särskilt över den förflyttning nämnderna gjort, från underskott på cirka 43 miljoner 2019 ner till 6 miljoner 2020, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i ett pressmeddelande från kommunen.

Enligt pressmeddelandet kommer en stor del av överskottet också från reavinster inom kapitalförvaltningen och från försäljningar av anläggningstillgångar. Besparingskrav och personalneddragningar gav dessutom betydande ekonomisk effekt unom flertalet verksamheter. Investeringarna blev färre än planerat och kostnaderna minskade från budgeterade 562 miljoner kronor till 394 miljoner kronor.

Även om nämndernas minus minskat kraftigt hade socialnämnden ett stort underskott på 25,7 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämndens minus stannade på 6,8 miljoner kronor.

Omsorgsnämnden visade en positiv avvikelse mot budget på 20,4 miljoner kronor, också det tack vare statsbidrag och minskade utgifter för verksamheten. Enligt omsorgsförvaltningens årsbokslut hade det utan statsbidrag blivit ett minus på cirka 24 miljoner kronor.

Kommunens starka resultat för 2020 innebär att 24,5 miljoner kronor kan avsättas till resultatutjämningsreserven. I årets budget skulle den annars tömmas helt på medel som får användas för att reglera eventuella framtida underskott.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se