torsjö live vers2

Kom ner på jorden, Heingard

Kom ner på jorden, Heingard

INSÄNDARE. Det går inte att undgå rubriken, när man tar del av vad som återges i Frilagt och Norra Skåne om en centraltbelägen station i Hässleholm. Ett förslag som om Hässleholm var en tiomiljonerstad. Han har haft en konsult som rest runt i världen och besökt stort antal HSR-banor med stationer. Allt är ju nästan fullt möjligt att åstadkomma, men lilla Hässleholm med ett invånarantal på 50 000, tillåt mig le! Byar som Stockholm passerar värdshus förbi i Japan och Kina.

Undertecknad deltog i Trafikverkets digitala samråd under tisdagen och fick klart besked på några frågor, inte alla som jag ställde, bland annat vilken hastighet som tågen som inte stannar i Hässleholm ska passera i, och fick svaret 250 km/h. Ett klart besked var också var tågen skulle passera: på marken var svaret! Att skissa på ett alternativ som återges i Frilagt, är som jag tidigare skrivit, ren science fiction. Att tro att Trafikverket och regeringen skulle ”svälja” förslaget, som uppgår i miljardklassen är urbota naivt. Om kommunen ställer upp med ett antal miljarder, skulle det vara ekonomiskt realiserbart, men var finns dessa miljarder? När vi talar om kommunens ekonomi, talar vi endast i miljoner!

Övriga frågor som jag intefick svar på, begärde jag att få skriftligt, och administratören lovade att ombesörja detta. Återstår att se om det effektueras? Nästa samråd kommer om ett år och det ska bli intressant att följa vad man kommit fram till i frågan om sträckning och stationslösning. Sen på hösten har vi ett val och som Ulf Kristersson lovat i Dagens Industri, (om han kommer i regeringsställning), så lägger han ner hela projektet. Moderaterna är ju mer intresserade av att sänka skatten för de välbärgade (likt en före detta president i USA), så man kan nog lita på honom, även om han har ett tvivelaktigt cv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Nord, fritänkare och outsider 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se