Gruppen-3a-328x120

Länsstyrelsen besökte utterns område

Länsstyrelsen besökte utterns område

Uttern trivs i den vildvuxna skogen mellan vandringsleden och sjön, nära Maglekärrsbäcken. Nu sträcker sig det markerade arbetsområdet för ombyggnaden av pumpstationen fram till den blå pinnen. Foto: Berit Önell

Det igenväxta snärjet nära Maglekärrsbäckens utlopp i Finjasjön är en utmärkt miljö för uttern.

– Hade jag varit utter hade jag försökt dra mig undan dit, säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Per Levenskog som på torsdagen besökte området.

Inom de närmaste veckorna ska han ge besked om hur länsstyrelsen ser på Hässleholms vattens planerade ombyggnation av Ormanäs pumpstation nära uttrarnas tillhåll.

Han konstaterar också att kommunen har ansvar för tillsyn av strandskyddet i området där boende vid Ormanäs fällt träd och byggt anläggningar vid vattnet.

När länsstyrelsen för några veckor sedan fick kännedom om att flera uttrar regelbundet observerats nära Maglekärrsbäcken och troligen även har bo där, kom ett snabbt beslut om att ingen röjning av undervegetation får ske utan artskyddsdispens från länsstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Alla snärjen i det här området ska vara kvar så länge det finns utter, betonar Per Levenskog också efter sitt besök.

Han konstaterar nu att här både finns sumpiga områden med snärjen och friskare skog. Men även i skogen högre upp finns miljöer som är lämpliga för uttern.

– Där finns ett tiotal träd med rotvältor, något där det finns en riktig håla under, säger han.

Han är tveksam till om kommunens planerade gallring av den delen av skogen är lämplig. Men viktigast är den täta vegetationen nära bäcken där många utterspår också noterats.

När det var snö på isen syntes tydligt att det minst två uttrar rörde sig här.

– Om jag hade varit utter hade jag försökt dra mig undan dit. Rotvältan passar bra när det blir översvämmat nere vid sjön. Men uttern vill inte gå för långt med ungarna, så lyan bör ligga närmare vattnet, säger han.

Även vattenmiljön utanför bäckens mynning är betydelsefull för uttrarna.

– Det är viktigt att man är rädd om vassen utanför. Det bör i stort sett vara skyddat där så att det inte går att komma intill med båt, säger Per Levenskog.

Däremot tror han inte att de nattaktiva uttrarna är så känsliga för om det går folk på stigen dagtid.

– Enda frågetecknet är de har sin lya nära bron över bäcken. Om det kommer folk kan de dyka ner under vattnet ett tag. Störningskänsliga är de egentligen bara när de har små ungar, då vill de hålla sig undan. I Kristianstads vattenrike syns de mycket på vintern, men när honan har ungar visar hon sig inte alls, säger han.

Det är just tiden på året, då utterna kan ha ungar, som Per Levenskog är bekymrad över när det gäller de förestående arbetena vid pumpstationen.

Pumpstationen som ska byggas om, vallen förlängas, marken höjas med mera.

Han uppmanade Hässleholms vatten att ansöka om samråd med länsstyrelsen om projektet. Han har nu fått ritningar och annan information om arbetena som innebär rivning av den befintliga pumpstationen och byggnation av en högre och djupare sådan på samma plats. Enligt ritningarna förlängs vallen som ska skydda pumpstationen mot översvämningar, marknivån höjs med två meter intill byggnaden och vägen höjs med cirka en meter. Vandringsledens sträckning ändras också något nära pumpstationen.

Enligt Hässleholms vattens upphandlingsdokument ska 800 kvadratmeter röjas kring pumpstationen och en del träd fällas. Det markerade arbetsområdet sträcker sig en bra bit ner mot vattnet i området mellan pumpstationen och Maglekärrsbäcken.

Men när Per Levenskog var på plats träffade han företrädare från Hässleholms vatten som sa att det inte var aktuellt att fälla träd, enbart att beskära några. De förklarade också att det inte skulle bli några arbeten vid brunnarna.

– De sa att det inte ska göras några åtgärder där mer än att de ska dit och spola brunnarna. De ska inte göra några ingrepp i naturen, berättar han.

Han gick också vandringsleden den korta sträckan söderut till villorna vid Ormanäs där han konstaterade aktiviteter som troligen strider mot strandskyddet.

– De var igång och spikade och donade. Det ser ut som ett strandskyddstillsynsprojekt för kommunen. De verkar ha kapat rätt mycket träd. Det ligger rejäla travar. Men det är låglänt så jag har svårt att tro att uttrarna har en lya där.

Däremot behöver uttrarna ett större område att röra sig på.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se