torsjö live vers2

Ingen avrådan från besök med eller utan vaccin

Ingen avrådan från besök med eller utan vaccin

Alla på äldreboende har rätt att ta emot besök, med eller utan vacicn mot covid-19. Men efter att de flesta nu vaccinerats häver kommunen sin avrådan från besök. Foto: Region Skåne

Nästan alla vårdtagare inom äldreomsorgen i Hässleholms kommun är nu vaccinerade mot covid-19, mellan 96 och 98 procent. Därför har kommunen hävt avrådan från besök på alla äldreboenden. Det innebär dock inte att bara vaccinerade kan ta emot besök, vilket kommunen påstår på sin hemsida. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck säger att texten kan behöva förtydligas.

– Jag kan titta på det, säger hon.

Smittspridningen i Hässleholm minskade under vecka 8, enligt Region Skånes lägesbild.

Birgitta Ljungbeck berättar att vaccineringen i hemtjänsten nu i det närmaste är klar. Inom LSS-verksamheten är vaccineringen påbörjad för personer över 65 år och för de yngre startar den vecka 11.

Astra Zenecas vaccin har hittills bara använts till personer under 65 år. En del av de anställda som fick det blev sjukskrivna någon eller några dagar. Det var dock inget allvarligt och inte så stor andel som i Mariestad där en av tre blev sjukskrivna. I Västra Götalandsregionen stoppades vaccinet tillfälligt efter att sjukhuspersonal fått akuta allergiska reaktioner. Det bedömdes dock av Läkemedelsverket som förväntade biverkningar av vaccin.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Birgitta Ljungbeck berättar att personalen här hade feber, muskelvärk och huvudvärk och att de flesta drabbade var hemma en eller två dagar, några lite längre tid.

– Vi hade redan gått med information om att säkra bemanningen, så alla fick inte vaccinet precis samtidigt och timanställda kunde kallas in. Det blev stort manfall på vissa områden och mindre på andra ställen, men mellan 10 och 20 procent, säger hon.

Efter att brittiska studier visat god effekt för Astra Zenecas vaccin även på personer över 65 år sa Folkhälsomyndigheten på torsdagen att även äldre i Sverige ska kunna få det. Men inom omsorgen i Hässleholm blir det troligen inte aktuellt eftersom nästan alla över 65 alltså redan är vaccinerade. I början av april räknar Birgitta Ljungbeck med att alla vårdtagare ska ha fått båda doserna. Personalen som fått Astra Zenecas första dos måste vänta i tio veckor på den andra, alltså tills i slutet på maj.

Birgitta Ljungbeck säger att effekten av vaccinet redan syns.

– Vi märker skillnad. Vi har ingen smittspridning bland vårdtagarna i äldreomsorgen trots att vi har en samhällsspridning och en och annan i personalen smittas. Men vi har inte ändrat rutinerna. Vi smittspårar och använder skyddsutrustning, säger hon.

Fortfarande olagligt förbjuda besök

Kommunen gick för en vecka sedan ut på sin hemsida med information om att vaccinet öppnar upp för besök på några äldreboenden. Sedan igår har inget av kommunens äldreboenden längre avrådan från besök som gällt sedan det olagliga besöksförbudet upphävdes i slutet på november.

Kommunen skriver: “De boende som har vaccinerats och där det har gått mer än två veckor efter den andra dosen, kan ta emot besök”.

Men det är alltså fortfarande olagligt att förbjuda någon att ta emot besök på äldreboende eftersom det räknas som vårdtagarens eget hem.

– Vi kan inte förbjuda någon att ta emot besök, de bestämmer själva. Vi får försöka göra det så smittsäkert som möjligt, säger också Birgitta Ljungbeck.

Det handlar om ett fåtal äldre som antingen valt att inte vaccineras eller avråtts på grund av allergier. Det finns alltså ingen avrådan från besök för dessa heller. Men om de önskar kan de fortfarande få använda plexiglas vid besök.

Däremot tycker Birgitta Ljungbeck att den som är vaccinerad bör vänta tills det gått två veckor efter andra dosen.

– Har de bara någon vecka kvar till fullt skydd kan de kanske vänta så länge. Men isoleringen tär på den psykiska hälsan. Det är viktigt att komma igång med besök och få en lite mer normal tillvaro, det är viktigt för de gamla, säger hon.

Besökarna uppmanas fortfarande att hålla sig på rummen, men Birgitta Ljungbeck gissar att det snart, i takt med att smittspridningen minskar, går att tillåta besök i allmänna utrymmen.

– Vi får nog nya riktlinjer om ett tag, säger hon.

Mutationer och tredje vågen

Hon reserverar sig dock lite och menar att ingen ännu riktigt vet effekten av vaccinet.

– Vi behöver hålla ut ett tag tills vi vet mer, säger hon.

En anledning till det är att den brittiska, mer smittsamma, mutationen av viruset nu är etablerad i Skåne. Det deklarerade Region Skåne i ett pressmeddelande på onsdagen. 33 procent av alla testade uppskattades ha denna variant under vecka 8. Dessutom verkar den så kallade tredje vågen med ökad smittspridning ha nått både Stockholm och Västra Götaland. Om den även kommer att drabba Skåne är ännu okänt.

Samhällsspridningen i Skåne är i vilket fall fortsatt hög. Därför, och för att begränsa spridningen av de mer smittsamma virusvarianterna, uppmanade Region Skåne på fredagen fler att testa sig.

– Har du varit närmare än två meter under sammanlagt 15 minuter med någon som testats positivt för covid-19 ska du testa dig så snart som möjligt även om du inte har några symtom och en gång till fem dagar efter att du senast hade kontakt med den personen, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Region Skånes lägesbild visar att snittet för Skåne under vecka 8 var 209 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare.

Hässleholm inte längre värst

Smittspridningen i Hässleholm hade minskat rejält från förra veckans 433 nya fall per 100 000 invånare, då högst i Skåne, till 351 nya fall per 100 000 invånare. Trelleborg låg nu högst med 381 och Hässleholm hamnade på fjärde plats.

Antalet nya fall per dag i Skåne, räknat som rullande sjudagarsmedel, var på fredagen 421. Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 var 155, varav 32 i intensivvård.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se