torsjö live vers2

Bjöd 26,8 miljoner för Brännmästaren 2018

Bjöd 26,8 miljoner för Brännmästaren 2018

Kommunen ville även 2018 köpa fastigheten där postterminalen tidigare låg och bjöd knappt 27 miljoner kronor. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommun erbjöd 26 750 000 kronor för fastigheten Brännmästaren 7 i oktober 2018. Det visar ett mejl från tjänstemannen som förhandlade med säljaren. Tekniska nämndens vice ordförande Ulf Berggren (SD) håller därför inte alls med om att det nu föreslagna priset på 29,5 miljoner kronor skulle vara för högt. Men kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att han tyckte att det var för högt även 2018 och satte stopp för affären så snart han fick vetskap om den. Alliansens företrädare påminner också om att posten fortfarande var hyresgäst i lokalerna när budet gavs. Striden om fastighetsköpet fortsätter, trots att det redan står klart att S, V och SD har majoritet för att få igenom det. På onsdagen beslöt kommunstyrelsen med röstsiffrorna 7-5 att driva köpet vidare till fullmäktige.

Lena Wallentheims svar på Frilagts fråga vid presskonferensen efter kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari i år retade upp tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Wallentheim förklarade att det inte var aktuellt att försöka förhandla ner priset eftersom det redan förhandlats mellan tekniska förvaltningen och säljaren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
– Jag kallar inte det förhandling, säger tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Foto: Exakta Creative

– Då hade kommunjuristen uttryckt farhågor för att köpet skulle vara lagstridigt till det priset och Lena Wallentheim sa att det var färdigförhandlat. Det var ingen förhandling! Jag kallar inte det förhandling, säger Torsten Nilsson.

Han menar att priset var känt av säljaren i förväg och att det därför var omöjligt för tjänstemannen Karl Lahtela att förhandla. Detta bekräftade denne också i Norra Skåne den 27 februari.

– Det var ingen lätt situation för mig, för politikerna hade ju gått ut med att de var villiga att köpa fastigheten och till vilket pris. Det är min uppfattning att säljaren hade den informationen, sa han till Norra Skåne.

Han berättade dock inte att det var han som förhandlade även 2018.

2020 utgick han från två värderingar som kommunen beställt och som landade på 14 respektive 18 miljoner kronor. Det första budet var på 13,5 miljoner och han höjde sedan till 16 miljoner kronor. Därefter tyckte han inte att han kunde gå vidare, men fick direktiv av S och SD, som var beredda att betala 30 miljoner, att fortsätta.

I mejlet erbjuds säljaren 26 750 000 kronor för fastigheten.

Efter Lahtelas uttalande tar Ulf Berggren fram mejlet med budet från den 26 oktober 2018 och en värdering från 2016 som visade 25 miljoner kronor. Han är både förvånad över att en tjänsteman går ut på det sättet och upprörd över hur affären framställts av alliansen och i medierna. Den 1 mars startar SD i Hässleholm en egen nyhetskanal på Youtube, Studio SD Hässleholm. Huvudämnet för den första sändningen är just Brännmästaren och uppgifterna om budet 2018 som Berggren säger att han haft tillgång till hela tiden, men inte presenterat. Dessutom visar han ett utkast till köpeavtal med en köpeskilling på 30 miljoner kronor, upprättat i slutet på november 2018 av dåvarande mark- och exploateringschefen Jakob Ruter.

Ulf Berggren betonar i sändningen att det var alliansen med M, KD och L som styrde kommunen, 2018 liksom nu. Dessutom har alltså samma tjänsteman först skrivit ett bud på nära 27 miljoner och sedan backat till 16.

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson, som tillsammans med Hanna Sjöstrand intervjuar Ulf Berggren, kommenterar att det då är självklart att säljaren också vet hur mycket kommunen tidigare varit beredd att betala.

– Jag tror inte att tjänstemän bjuder 27 miljoner på en fastighet utan att ha förankrat det med politiken, säger Ulf Berggren.

SD berättade om sin syn på fastighetsköpet i sin nystartade Youtube-kanal, från vänster Hanna Sjöstrand, Hanna Nilsson och Ulf Berggren.
Tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD).

Han räknar med att de 800 000 kronor per år som fastighetens hyresintäkter ger idag kommer att täcka drift, underhåll och räntekostnader för det lån som köpet måste finansieras med.

Hanna Nilsson går ett steg längre och hävdar att köpet på cirka 30 miljoner kronor i praktiken kommer att bli gratis.

– Något av det viktigaste att få ut till skattebetalarna är att vi redan har intäkter på fastigheten så den kommer inte att kosta en enda krona på sikt, säger hon.

Berggren påpekar att bara hälften av fastigheten är uthyrd och att det finns möjlighet att erbjuda lokaler till flera föreningar.

Han säger till Frilagt att kommunen själv bidragit till att en del av lokalerna står tomma. Bland annat utreddes att hemtjänsten på Väster skulle flytta dit, men det blev inte så.

– Säljaren har inte heller vågat ta in nya hyresgäster nu, säger Ulf Berggren.

Daglig verksamhet har också en lokal i fastigheten, men ska enligt verksamhetschef Elisabeth Mineur inom kort flytta till annan adress för att få mer lämpliga lokaler.

Ulf Berggren tycker inte att en halvering av priset kan förklaras med att posten flyttat från lokalerna.

– Det verkar inte rimligt. Men posten var en bra hyresgäst, säger han.

Posten betalade en hyra på 1,7 miljoner kronor per år.

Tekniska nämndens andre vice ordförande Benny Petersson (S) säger att kommunen efter att förhandlingarna inleddes 2020 inte ville ha några nya hyresgäster i fastigheten.

– Inga konstigheter eller hemligheter, säger Benny Petersson (S). Foto: Lotta Persson

– Enligt säljaren fanns hyresgäster som ville in, säger han.

Både Ulf Berggren och Benny Petersson betonar fastighetens strategiska läge. Ingen av dem var dock med i ledningen när diskussionerna om Brännmästaren började 2015-2016.

Att priset var känt av säljaren 2020 var inget konstigt, enligt Benny Petersson som fick upp affären på dagordningen genom ett initiativärende. Han ville att den skulle användas till parkeringsplatser och att kommunen skulle få rådighet över marken för att kunna öppna vägen till Viaduktsrondellen. Eftersom kommunen hade verksamhet i lokalerna borde den också äga fastigheten.

– Det var inga konstigheter eller hemligheter. Buden 2018 var redan lagda, så de var inte okända för fastighetsägarna, säger han.

Han säger också att det redan i oktober 2018 var känt att posten skulle flytta från lokalerna (till en annan fastighet som säljaren äger).

– En värdering påverkas även av framtiden, säger han.

När värderingen 2016 gjordes hade posten däremot inte informerat om några flyttplaner.

Lars Johnsson berättar att han när han var ganska nytillträdd efter valet 2018 blev kontaktad av säljarens företrädare Johannes Thornberg.

– Han frågade hur snabbt vi kunde få igenom köpet i kommunfullmäktige. Då hade han tydligen haft diskussioner med tekniska förvaltningen, men det var en överraskning för mig, säger Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att förhandlingarna om Brännmästaren 2018 var en överraskning för honom. Foto: Urban Önell

Han tillträdde visserligen redan under våren 2018 när Pär Palmgren gick i pension, men fram till valet hade de rödgröna fortfarande majoritet i nämnderna efter att bara ha lämnat ifrån sig ordförandeklubborna mitt i mandatperioden då deras budget röstats ner.

Den 7 december kallade Lars Johnsson till ett möte där Thornberg var med. Vilka övriga deltagare var är inte helt klarlagt, men kommunalråden och tekniska nämndens presidium ska ha varit med. Lars Johnsson berättar att han tydligt talade om att kommunen inte var intresserad av att köpa fastigheten till det priset.

– Jag fick uppfattningen att det var något de rödgröna initierat när de styrde, utifrån det värde som gällde när fastigheten var uthyrd till posten, säger han.

Karl Lahtela vill inte uttala sig i Frilagt.

– Jag vet att han varit väldigt hårt pressad, både från dem som är väldigt måna om ett förvärv och dem som inte är det, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Han betonar att det alltid är politiker som ger tjänstemännen uppdrag.

– Eftersom den här affären varit uppe vid flera tillfällen med olika politiska majoriteter kan enskilda tjänstemän bli utsatta, säger han.

Vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde röstade S, SD och V, liksom tidigare, för ett köp. M, KD, L och Fv röstade nej och reserverade sig. C avstod från att rösta. MP, som enbart är ersättare, lämande en protokollsanteckning.

– Partiet var emot köpet redan vid förra hantering och är ännu mer övertygad nu, efter ytterligare utredningar. Köpet är onödigt och innebär en oansvarig användning av skattebetalarnas pengar, skriver Dolores Öhman (MP).

Björn Widmark (FV) påpekar i sin skriftliga reservation att medel för köpet inte är budgeterade, att det inte är klarlagt vad lokalerna ska användas till, att det finns ett omfattande renoveringsbehov med mera.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-17 Inte rädda för olagligt köp av Brännmästaren

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se