Gruppen-3a-328x120

Niorna tillbaka i skolan vecka 12 – Kan bli skola på lov

Niorna tillbaka i skolan vecka 12 – Kan bli skola på lov

Från vecka 12 blir det lite fler elever på plats i kommunens högstadieskolor.

Niondeklassarna i Hässleholms kommuns skolor slipper distansundervisningen från och med vecka 12. Förhoppningen är att det ska gälla resten av terminen som ju är deras sista i grundskolan. Sjuorna och åttorna fortsätter med var sin vecka i skolan och var sin vecka på distans fram till påskolovet.

– Min bedömning är att vanlig undervisning är bättre för den stora huvuddelen av eleverna och att lärarna då också har bättre kontroll över deras kunskapsutveckling, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet, som gäller fram till påsklovet, fattades av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på torsdagen. Stefan Larsson och andre vice ordförande Joachim Fors (S) var överens medan förste vice ordförande Jens Lindholm (SD) avstod från att delta i beslutet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bedömningen var att vissa lättnader nu kan göras i restriktionerna så att niorna får komma tillbaka till skolan på heltid.

– Vi följer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne, men hittar vår egen tolkning, så det ser inte identiskt ut i alla Skånes kommuner. Vi försöker också anpassa efter rektorernas önskemål, men har valt att göra likadant i alla kommunens högstadieskolor. Det skulle bli för besvärligt att göra olika, säger Stefan Larsson.

Han förutsätter att eleverna nu har en del att ta igen. Det kan bli aktuellt att lägga undervisning på lovdagar, men i nuläget är ingenting bestämt.

– Vi har inte planerat några extra lovdagar, men öppnat upp för att det ska kunna ske, säger Stefan Larsson.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Det gäller inte bara niondeklassarna. Exempelvis behöver eleverna i Ballingslövs skola, som tvingades stänga några dagar på grund av personalbrist, läsa igen det de missat vid ett annat tillfälle. Det måste dock inte ske under vårterminen.

– Vi kan också få statliga medel för att kompensera extra kostnader om vi måste läsa på lovdagar eller förlänga terminen, säger Stefan Larsson.

Men att förlänga vårterminen är troligen inte aktuellt.

– Däremot kanske vi får fler elever på våra sommarskolor och kan utvidga den till fler skolor, säger Stefan Larsson.

Elever som slutat nian har tidigare erbjudits sommarskola för att få behörighet till gymnasiet och även åttorna har haft möjlighet att förbättra sina möjligheter inför nian.

– Nu får vi nog erbjuda sommarskola för de lägre årskurserna också. Det är bra om eleverna får möjlighet att hämta igen sådant de missat i mindre grupper än under vanlig lektionstid, säger Stefan Larsson.

För gymnasieskolan har inget nytt beslut om distansstudier fattats ännu. Det som gäller sedan tidigare är att ungefär en tredjedel av eleverna åt gången är i skolan fram till påsklovet.

– Vi följer läget vecka för vecka, säger Stefan Larsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se