torsjö live

Dykare kan kallas in för att leta efter uttrarnas lya

Dykare kan kallas in för att leta efter uttrarnas lya

Uttern trivs i det täta snärjet nära stranden. Närmast bäcken är det så igenväxt att det inte går att ta sig fram på land. Därför behövs dykare för att lokalisera uttrarnas lya. Foto: Berit Önell

Dykare behövs troligen för att hitta uttrarnas lya vid Maglekärrsbäcken nära Finjasjön. Det säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Per Levenskog som nu kräver att Hässleholms vatten eller kommunen kallar in expertis för att lokalisera utterlyan innan han fattar beslut om skyddsåtgärder. Vandringsleden kan stängas eller flyttas om det finns en lya nära bron över bäcken.

Efter att det för en dryg månad sedan blev känt att flera uttrar håller till i området beslöt länsstyrelsen att stoppa all röjning i området om inte artskyddsdispens beviljas. Hässleholms vatten har fått ansöka om samråd inför sin planerade utbyggnad av Ormanäs pumpstation nära utterns område. Beslut om denna får nu vänta tills det är klarlagt var uttrarnas lya finns.

Per Levenskog berättar att han haft kontakt med en expert, biologen Mia Bisther som inventerat utter sedan 1970-talet.

– Hon tycker att man ska försöka lokalisera lyan, berättar han.

Kommunens naturförvaltare Gunnar Swärdh frågade tidigare om stigen behövde flyttas. Då var Per Levenskog inte inställd på det.

– När jag var där tyckte jag att uttern skulle kunna gömma sig i snärjet när det kom folk. Men om det finns en hona med ungar just där…

Per Levenskog tycker att det vore bra att få läget fastställt innan han fattar några beslut, men säger att det inte är enkelt. Området är så igenväxt att det är svårt att ta sig fram på land.

– Det behövs nog dykare. Det är lite knepigt, så man får ta in någon som kan det här. Det blir verksamhetsutövarens skyldighet att ordna, säger han.

Uttrarna lär inte ha fött ungar redan, men inventeringen brådskar.

Om uttern har en lya nära bron över bäcken kan vandringsleden stängas eller flyttas. Photo by bugdog from FreeImages

Per Levenskog är tveksam till att Hässleholms vatten vill påbörja bullrande arbeten med pumpstationen i maj-juni när det är stor risk att uttrarna har små ungar, liksom många andra djur.

– Men jag har inte tillräckligt bra kunskapsunderlag för att kunna fatta ett slutligt beslut om det ännu, säger han.

Verksamhetsutövare är i första hand Hässleholms vatten som alltså har ett pågående samråd med länsstyrelsen om eventuella åtgärder för att skydda uttrarna under ombyggnaden av pumpstationen. Men även kommunen har ett ansvar.

– Jag tycker att kommunen borde ha ett intresse av att få veta mer om uttrarna, säger Per Levenskog.

Han meddelar därför både Hässleholms vatten och kommunen att lyan nu måste lokaliseras.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-10 Utter vid Finjasjön Stopp för röjning kring bäck

2021-02-16 Länsstyrelsen kräver samråd om pumpstation nära uttrar

2021-03-05 Länsstyrelsen besökte utterns område

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se