torsjö live

Länsstyrelsen kräver samråd om pumpstation nära uttrar

Länsstyrelsen kräver samråd om pumpstation nära uttrar

Arbetsområdet kring pumpstationen sträcker sig fram till den blå pinnen, i det täta snärjet nära stranden där uttern trivs. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen har begärt att Hässleholms vatten ska skicka in ansökan om samråd för ombyggnaden av pumpstationen vid Ormanäs och arbetena kring den. Anledningen är närheten till området där Frilagt tidigare berättat att uttrar sannolikt bor.

– Vi behöver få in underlag så att vi vet vad de ska göra, förklarar Per Levenskog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen meddelade i förra veckan kommunen, som äger marken, att uttern ska skyddas. Ingen röjning kommer därför att tillåtas i området utan ansökan om artskyddsdispens, något som blir svårt att få.

Enligt upphandlingsdokumenten är det 800 kvadratmeter som ska röjas i samband med arbetena kring pumpstationen.

Det arbetsområde som märkts ut sträcker sig en bra bit söder om pumpstationen, mot Maglekärrsbäcken där uttrarna oftast setts till, i den täta vegetationen från vandringsleden och halvvägs ner mot sjön.

Spåren på isen i förra veckan visade tydligt att det var minst två uttrar i området.

Per Levenskog berättar att han haft kontakt med en expert på uttrar som sagt att djuren, som är nattaktiva, inte är så störningskänsliga dagtid som han trott.

– Det viktigaste är att bevara en skyddszon mot vattnet med mycket undervegetation, säger han.

Han förklarar dock att det kan bli aktuellt med föreläggande om att begränsa ingreppen i naturen, både för utterns skull och utifrån allmän naturhänsyn. Exempelvis finns ett alkärr norr om pumpstationen. Om det rör sig väldigt mycket folk på vandringsleden kan det också störa uttern. Men just nu har Per Levenskog svårt att bedöma skyddsbehovet och hur nödvändiga olika åtgärder är.

Det han kan säga är att vår och försommar inte är någon lämplig tid för en stor ombyggnad av pumpstationen.

– Det lät som att de ville bygga den i juni och det kanske inte är någon jättebra tidpunkt. Vi vet inte när uttrarna har ungar, men de parar sig gärna i februari-april och kan ha små ungar i juni.

Dessutom är hela naturen som en barnkammare i maj-juni.

– Rent generellt är eftersommaren och hösten bättre för större åtgärder, säger Per Levenskog.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-12 Arbeten vid pumpstation får inte störa uttrar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se