torsjö live vers2

Länsstyrelsen kräver samråd om pumpstation nära uttrar

Länsstyrelsen har begärt att Hässleholms vatten ska skicka in ansökan om samråd för ombyggnaden av pumpstationen vid Ormanäs och arbetena kring den. Anledningen är närheten till området där Frilagt tidigare berättat att uttrar sannolikt bor. – Vi behöver få in underlag så att vi vet vad de ska göra, förklarar Per Levenskog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen. […]

Höghastighetståg–till vilken nytta?

INSÄNDARE. Varför skall Sverige göra en gigantisk satsning på HögHastighetsTåg? Varför bygger vi inte istället ut flaskhalsar i det befintliga järnvägsnätet och förbättrar förbindelserna över hela Sverige? Dessa två frågorna har jag inte hittat svaren på, men många kritiska argument mot HögHastighetsBanan. Bland annat är riksrevisionen djupt kritisk. Banan (en 50m bred installation genom landskapet) […]

Fick jobba i hemtjänsten trots covidsmittad pojkvän

Bilden visar hemtjänstbilar.

Flera chefer godkände att en anställd i hemtjänsten i Sösdala jobbade i helgen, trots att hennes pojkvän testat positivt för covid-19. – Det har blivit ett missförstånd i tolkningen av rutinerna eftersom den anställda inte bor tillsammans med pojkvännen, säger verksamhetschef Ingela Bengtsson. Efter samråd med kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Ljungbeck skickades personen på […]

Välkomna att rösta med FV

INSÄNDARE. Köp inte gamla postterminalen. Det är den linje Folkets väl (FV) drivit från första stund. Denna gång har vi för ovanlighetens skull även restalliansen (M,KD och L) på vår sida. Det framgår bl.a. av deras insändare i Frilagt (den 15 februari). I flera andra viktiga frågor har vi dock inte fått något stöd från […]

Samhällsfarlig politik

INSÄNDARE. I en ledare i Norra Skåne den 13 februari belyser skribenten (anonym) på ett förtjänstfullt sätt ofoget att på olika vis mobba och trakassera forskare som inte håller med den av etablissemanget omhuldade ståndpunkten i en vetenskaplig fråga (covid-19) . Tänk om tidningens ledarskribent Martina Jarminder (MJ) förmått visa upp samma vidsynthet vad gäller […]

Inga krokben, tack

INSÄNDARE. Kan glädjande nog konstatera att det finns intresse att driva den tekniska utvecklingen framåt i Sverige. En ansökan om att bygga en testanläggning för nästa generations kärnkraft har lämnats in, (https://www.energinyheter.se/index.php/20210215/23423/karnkraften-i-sverige-tar-nasta-steg-i-utvecklingen).Vi får bara hoppas att nuvarande vänsterregim inte sätter krokben när marknaden vill ta ansvar för tillförlitlig energiproduktion med så liten miljöpåverkan som möjligt. […]

En mansgris funderingar

INSÄNDARE. En solig vårdag tog jag mig en promenad och passerade en hage med ungtjurar och kvigkalvar. De förra gjorde utfall mot varandra, knuffades och stångades medan de senare mera fridsamt ägnade sig åt bete och social samvaro. Jag vandrade vidare och tog en genväg över en skolgård. Det var rast och glada skolbarn njöt […]