torsjö live vers2

Reningsverkets stängsel beräknas kosta 5,5 miljoner

Reningsverkets stängsel beräknas kosta 5,5 miljoner

Staketet kommer enligt ritningen att omfatta ett stort område kring reningsverket.

Stängslet kring Hässleholms reningsverk beräknas kosta 5,5 miljoner kronor. Det framgår av upphandlingshandlingar som Frilagt fick del av först på fredagen, trots att tilldelningsbeslutet är daterat redan den 4 december och därefter ska vara offentligt. Avtalet med entreprenören Fasab Mark AB började gälla den 18 december och arbetet ska vara klart och slutbesiktigat den 1 maj.

På fredagen markerades träden längs Hovdalavägen inför avverkningen som ska ge plats för stängslet och den fyra meter plana ytan, varav tre meter väg. Enligt det nyss färdiga förslaget till detaljplan för reningsverket ska växtligheten kring reningsverket bevaras till skydd mot lukt och smittspridning. Dungen framför reningsverkets kontor nämns särskilt, men det mesta av den ser nu ut att försvinna. Söder därom sparas mer träd och stängslet placeras närmare vägen. Samtidigt avsätts cirka 3,5 hektar jordbruksmark för skyddsplantering i detta område för att skydda villorna vid Ormanäsvägen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Här ska staketet tydligen sättas närmare vägen. Träden är inte märkta.
En stor del av träden i dungen framför reningsverkets kontorsbyggnad är nu märkta.

Fem företag lämnade anbud på projektet som är en så kallad totalentreprenad. Det betyder att anbudsgivaren lämnat ett totalpris på hela arbetet. Detta är dock till största del en uppskattning och kan förändras under arbetets gång.

Fasab Mark AB:s anbud var billigast av de tre som blev godkända. Anbudssumman var 2,3 miljoner kronor. Därutöver tillkom uppskattade timkostnader och entreprenörsarvode på 3 220 000 kronor.

Utvärderingssumman blev därmed 5 520 000 kronor. I utvärderingssumman ingår 2 miljoner kronor för material och varukostnader, 200 000 kronor för maskinhyror med mera och 750 000 kronor för underentreprenörer. Timlön för anläggningsarbetare och timkostnad för dumper och grävmaskin inklusive förare är uppskattade till totalt 270 000 kronor för 120 timmars arbete.

Att döma av ritningen blir staketet cirka två kilometer långt och närmare två meter högt. Både stängsel och grindar ska vara tillverkade av varmförzinkat, så kallat galvat, stål.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-11 Mörkar bygge av stängsel och väg kring reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se