Gruppen-3a-328x120

Rätt och fel, sant och falskt om HSR-banorna

Rätt och fel, sant och falskt om HSR-banorna

INSÄNDARE. Debatten har nu tagit fart om de föreslagna HSR-banorna genom södra Sverige. Undertecknad har sedan 2015 bl.a.i NSk och Frilagt (när projektet presenterades för hässleholmarna) skrivit om hur omöjligt detta företag är. Sedan dess har jag i mer än ett dussintal inlägg i frågan delgivit läsarna fakta och åsikter i ämnet. Äntligen har tydligen en majoritet (?) fått upp ögonen för hur oekonomiskt och onödigt projektet är. Endast den lilla folkmängd vi har borde vara tillräckligt argument för att avstå. Flytta över hälften av resenärerna, och vi får fyra riktigt olönsamma banor.

Lars-Ivar Ericson (C) skriver i Frilagt 21 03 09: ”Det borde vara möjligt hitta lösningar som följer den nuvarande stambanans sträckningar.” Vidare har Centerpartiet tre medlemmar: Johan Hammarqvist, Mats-Ola Persson och MårtenNobin motionerat till partistämman om att sänka hastigheten mellan Lund och Hässleholm till 250 km/h (NSk 21 03 06) och föreslår att sträckningen i huvudsak följer den gamla stambanan.

Samma åsikt har Patrik Jönsson (SD) och skriver i en insändare: ”givetvis skall de nya spåren helt eller i görligaste mån följa befintlig stambana och ansluta till befintligastationer.” Han förordar också 250 km/h för hela sträckningen till Stockholm. Samma sak återkommeri en intervju i NSk 21 03 12 med rubriken: ”Bygg ny stambana intill den befintliga.” Vidare tror man på elektriska flygplan inom tio år. Glöm det, så energitäta batterier kommer aldrig att finnas, som kan nå de hastigheter som finns i dagens jetplan.

Nu hör det till saken att de befintlig stambanor har för snäva kurvor (enligt Trafikverket) mellan Lund och Hässleholm, att att det inte är möjligt att följa dessa. Inte ens i 250 km/h, så då faller argumentet platt till marken. Ej heller kan spåren dras igenom samhällena, då åtskilliga fastighetsägare skulle få tågen inpå knuten. Dessa fakta borde Patrik Jönsson känna till, som har 20 år i branschen och dessutom numera sitter i Trafikutskottet. Det skulle bli en märklig dragning av spåren om man skulle ”räta” ut kurvorna och sen ”runda” alla städer och samhällen. Gratulerar till förslaget!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I stort håller jag med Rolf Troness´ kritik av Katarina Erlingssons ledare i NSk den 2 mars. Det är endast lite billigare att åka med Shinkansen mellan Kyoto och Tokyo 1146:- mot ca 1500:-. Även den något oklara påståendet att det åker 50 000 med varje avgång (tågset), kräver en förklaring. Jag kan intyga att stora projekt blir ofta dyrare och efterkalkylen är i genomsnitt 28 procent dyrare. Undantaget lär vara Öresundsbron. När det gäller de nya stambanorna, så är inte hela notan med i de olika förslagen, t.ex. stationer och bibanor, samt alla de problem som man stöter på på vägen. Ej heller det vikande resandeunderlag som förväntas minska, när vi kan se hur många som fortsätter att jobba hemifrån efter pandemin. Om vi nu någonsin blir av med den?

NSk har på sin ledarsida den 12 mars en rubrik: ”Utvecklingsoptimism behövs om snabbtåg”. Om inte resandeunderlaget är tillräckligt, räcker inte all utvecklingsoptimism i världen.

Eftersom så många numera är tveksamma till HSR-banorna, förutsätter jag att Richard Heingard (projektledare, Hässleholms kommun) infriar löftet från 2015 om ett allmänt möte för hässleholmarna, så fort pandemin är över. Jag kommer att påminna honom när det är dags

Lars Nord

Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se