Gruppen-3a-328x120

Hur mycket inflytande är Ulf Kristersson beredd att ge SD?

Hur mycket inflytande är Ulf Kristersson beredd att ge SD?

INSÄNDARE. För några veckor sedan hade jag ett meningsutbyte, här på Frilagt, med Sven Lundh, vice ordförande i Sverigedemokraterna Hässleholm. Sven Lundh uppgav då att SD hade rensat upp bland sina medlemmar och gjort sig av med alla medlemmar med extrema åsikter. Det går bara några veckor, då vi åter igen får ta del av nya fördomsfulla och okunniga uttalanden från företrädare för partiet. Denna gång partiets partisekreterare Richard Jomshof, som i en TV intervju sade att islam är en ”avskyvärd” religion. Han följde upp med att i en ytterligare TV 4 intervju försvara sitt uttalande och även understryka att han företrädde en allmän och förankrad ståndpunkt inom Sverigedemokraterna. Vidare var SD beredda ”att ta upp kampen mot dem”, muslimerna, enligt Jomshof. Partiledaren Jimmie Åkesson har sedan kommit ut till Jomshofs försvar och sagt att det inte är några sakfel i Jomshofs uttalande. Jomshofs kunskap om islam är uppenbarligen på samma låga intellektuella nivå som rasideologin, som låg till grund för Förintelsen för ca 75 år sedan. Vilken kamp mot islam och muslimer Jomshof talar om kan vi bara spekulera om, men det är skrämmande likheter med historien.

Det finns oönskade inslag av grupperingar inom islam, vilka praktiserar våld och förtryck. Personerna inom dessa grupper avviker dock inte från personer inom andra grupperingar som agerar fanatiskt utifrån religiös eller politisk övertygelse. Vi behöver inte gå längre än till kristendomen och alla illdåd som skett i Jesu namn genom århundranden, allt från korstågen, inkvisitionen, häxbränningar och inbördeskriget på Nord Irland, för att nämna några exempel. Det finns alltid människor som är beredda att vilseleda och manipulera andra, för att uppnå egna mål. Enligt min mening tillhör Sverigedemokraterna den gruppen, eftersom man så ofta argumenterar med fördomsfulla och spekulativa argument utan saklig förankring. Problemet löses inte med kamp och konfrontation! Brott skall alltid beivras, inom lagen och på individ basis. I övrigt är det utbildning, dialog och föredöme och ett visst mått av tolerans som är lösningen. Flyktingar verkar vara Sverigedemokraternas Nemesis. Det bästa sättet att undvika flyktingmottagande är att verka för att det inte finns någonting att fly ifrån. Genom U-hjälp och att genom internationellt samarbete (EU och FN) kan vi motverka diktaturer och verka för mänskliga rättigheter. Åtgärder som SD har motsatt sig. Mig veterligen har ingen varit tvungen att fly från liberalt eller socialdemokratiskt styrda länder. Majoriteten flyktingar kommer på grund av levnadsförhållanden under totalitära och auktoritära regimer.

Efter mitt meningsutbyte med Sven Lundh gick jag in på SD Hässleholms hemsida. Där hade man lagt in Sven Lundhs svar till mig, men inte mina åsikter och argument. Man förmedlade således endast en, sin egen, sida av debatten. Man förmedlade, till sina anhängare, en felaktig bild av vad som förevarit. Det finns bara ett syfta att göra detta, att vilseleda och styra läsarens åsikter. Kan man styra en persons åsikter, så styr man också personens agerande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi har också sett hur Moderaterna gradvis glidit över mot Sverigedemokraterna och Ulf Kristersson har tydligt antytt att han ser ett troligt samarbete med Sverigedemokraterna i en kommande borgerlig regering. Med Liberalernas utlovade stöd till Moderaterna är en sådan regering mer trolig. Man kan dock undra varför en liberal person skall rösta på Liberalerna, om det enda man uppnår är att möjliggöra en M-SD-KD regering. Jimmie Åkesson har klargjort att en borgerlig regering blir tydligt konservativ och utan liberalt inflytande i viktiga frågor. Frågan om hur stort inflytande Sverigedemokraterna får i svensk politik kan komma att bestämmas av hur angelägen Ulf Kristersson är att få kalla sig statsminister.

Stanley Hallström Partipolitisk obunden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se