torsjö live vers2

Tankar kring penséer och våra fem sinnen

Tankar kring penséer och våra fem sinnen

INSÄNDARE. Vi har som många av oss vet ett antal sinnen. De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt och smak fastslogs av Aristoteles på 300-talet före Kristus.
En i sanning anmärkningsvärd iakttagelse!
Att det idag allmänt anses att våra sinnen är fler än fem väljer undertecknad att för tillfället bortse ifrån.
Nå, nu i vårens tid finns, med hänsyn tagen till vad som ovan sägs, anledning att agera. Agerat har undertecknad i sällskap med en vacker av mycken klokhet präglad ung blomma i mänsklig gestalt. Besök har gjorts på en handelsträdgård där penséer och liljor inköpts. Detta till andlig uppbyggelse i vårens och hänryckningens tid. Ett eller flera av de sinnen som ovan nämns kommer i detta sammanhang till användning.
Uttrycket att ”den som har en trädgård har allt” känner säkert många av oss till.
Undertecknad är i detta avseende lyckligt lottad med en ”trädgård” som totalt mäter 9x3m. Huvuddelen av denna trädgård är försedd med plattor. Resten är odlingsyta inkluderande två pallkragar innehållande ”den bördiga jorden” med förutsättningar för god skörd.
Inköpta penséer och liljor har nu hittat sin plats i denna min trädgård och utgör en fröjd för ögat.
Nu framgår det förhoppningsvis att alla de fem sinnen som ovan nämnts fortsättningsvis skall komma till användning under hela växtsäsongen. Primörer, väldoftande blomster och mycket annat väntar på sin tur att med varsamma gröna fingrar finna sin plats i min och måhända också din odling.
Den som inte har en trädgård kan naturligtvis skapa denna på balkongen eller rent av i köksfönstret. Njut således av våren och sommarens framväxande med användande av alla dina sinnen.
Till sist när du åter satt dig ro efter påtande i din trädgård eller efter en uppfriskande vårpromenad begrunda Nietzsches ord:
-En liten trädgård, fikon, ost och därtill tre eller fyra goda vänner—det var Epikurs yppighet.Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se